歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


2 kommentarer

Om bristen på stolar, bord och sängar i Japan

I den här videon skämtar Jerry Seinfeld om kineserna och deras obändiga vilja att hålla fast vid sina ätpinnar. Om vi för ett kort ögonblick bortser från att de är mer hygieniska och att det inte går att skövla i sig maten, har de en påtaglig fördel, de är väldigt portabla och den som har bacillskräck kan därför enkelt ha ett personligt par med sig. Det är inte lika lätt med kniv och gaffel även om japanerna tillverkar ett fickknivsliknande verktyg som innehåller kniv, gaffel och sked. Men det är inte därför bloggen plockar i ämnet, utan det skämtet leder alltid tankarna till att japanerna länge avstod från bord, stolar och sängar. IKEA är sedan nästan 20 år tillbaka väl etablerade i Japan, men innan dess var möbler dyra eftersom de krävde höga marginaler på grund av låga volymer. Läs mer


10 kommentarer

Växelvis tjänstgöring i Edo – en dyr historia

I ett tidigare inlägg beskrev bloggen hur pass vanligt det var att allianser garanterades genom givandet av gisslan. Den tredje shogunen i Tokugawa dynastin, Tokugawa Iemitsu sonson till Tokugawa Ieyasu skulle föra upp den traditionen på en helt ny skala. 1635 utfärdade han ett dekret som redan av samtiden kom att kallas sankin kotai (参勤交代) och som bäst kan översättas till ”växelvis tjänstgöring” och innebar att en daimyo föreskrevs att tjänstgöra i Edo under en bestämd tid. Över tid kom detta att variera, men utgångspunkten var att ett år skulle fördelas mellan den egna provinsen och Edo. För daimyo som färdades långväga blev detta en stor och tung ekonomisk börda, och det var ur shoguns perspektiv själva vitsen med systemet.

Ett Hairyo yashiki, daimyo residens byggd på arrenderad mark

Efter slaget vid Sekigahara 1600 omfördelade Ieyasu territorierna olika daimyo besatt. Läs mer


1 kommentar

Guvernörsval

Ett japanskt guvernörsval är normalt lika upphetsande som ett svenskt kommunalval. Det kan handla om dragningen av en ny bro, eller vart en ny eller utbyggd flygplats skall förläggas. Ingen utom de närmast inblandade orkar engagera sig. Undantaget är guvernörsval på Okinawa, här blir centralregeringen i Tokyo extremt engagerad. Ministrar paraderar tillsammans med Liberaldemokraternas kandidat i ett klämkäckt försök att få folk engagerade.

Läs mer