歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Cecilia Malmström ny ambassadör i Tokyo

Så här i årets sista skälvande minuter dök det upp en anledning för bloggen att producera ett inlägg mer än som var tänkt. Skribenter är ofrivilliga offer för omständigheter de inte kontrollerar. Anledningen är att Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström offentliggjort att hon har för avsikt att sluta med politiken. Anledningen kan man spekulera kring, ett tänkbart skäl är att hon möjligtvis inte har lust att bli den partiledare som tvingas stänga dörren till Liberalernas partiexpedition. Men det är förstås en cynisk inställning hos en alltid lika skeptisk blogg. Men hon är endast 50 fyllda och att återgå till statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet hos den gamle Clartéisten Bo Rothstein torde vara en något sömngångaraktig tillvaro efter åtta år i Bryssel. Tidpunkten verkar också vald med största omsorg, även murvlar vill fira jul. Eftersom bloggen tidigare propagerat för att Sverige borde höja sin profil i Tokyo, uppenbarar sig således ett gyllene tillfälle. Läs mer