歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


2 kommentarer

Bristande Asienkunskap är forskarnas ansvar


Den 22 mars publicerade fyra Asienforskare ett inlägg på DN Debatt med titeln ”Alltför dåliga kunskaper om asiatiska samhället i Sverige”. Hur fyra meriterade forskare kommit fram till slutsatsen att Asien och dess samhällen är en monolit med ett enda enat samhällssystem ligger bortom en enkel bloggares fattningsförmåga. De flesta som besökt kontinenten, såvida de inte enbart rört sig inom några få km2 omkrets, skulle nog hävda att det är en kokande smältdegel av diversifierade språk, kulturer, civilsamhällen, kök, musik, litteratur, dans, umgängesformer, media, industrier, statsskick och även akademiska traditioner. Horisonten från Lund och Stockholm måste vara snävt tilltagen, någon annan förklaring är svår att se. För inte är det väl så att debattredaktören på DN sätter en rubrik utan att först kontrollera med artikelförfattarna?

Läs mer