歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


9 kommentarer

Fem historiska sevärdheter i Kyoto

För den som intresserar sig för Japans historia blir det oundvikligt att förr eller senare besöka Kyoto, den gamla kejsarhuvudstaden. Den som anländer utifrån Japan hamnar sannolikt antingen på Narita eller Kanku. Från Narita är det enklast att ta limousinbuss alternativt Narita Express (NEX) till Tokyo station för vidarebefordran med Shinkansen. Från Kanku går det limousinbuss direkt till Kyoto som stannar utanför alla större hotell. Läs mer


4 kommentarer

Även kimonon har en historia

Kimono är ett japanskt låneord som förekommer i alla språk, vi associerar det specifikt till den kroppsheltäckande traditionella japanska klädedräkten för kvinnor. Ordet betyder egentligen bara klädesplagg och då andra alternativ inte gavs var det naturligt att välja ett sådant ord, det var först när japanerna konfronterades med västerländsk kultur som ordet kimono fick den betydelse som används idag. Läs mer


3 kommentarer

Tre dynastier shogun – skillnader och likheter

I tre blogginlägg har de tre olika, Minamoto, Ashikaga, och Tokugawa shogundynastierna introducerats. De två sista varade i ca 250 år, medan den första var 100 år kortare, alltså 150 år. Minamoto dynastin levererade 11 shogun från 1192 till 1338. Men egentligen var det endast de tre första som var av Minamoto släkt, de övriga åtta delade blodsbandet men var mer kopplade till Hojo klanen som den första shogunens hustru tillhörde. De inrättade ett regentämbete kallat shikken som i realiteten fattade besluten. I realiteten fungerade de som ett slags ”militär kejsare” dvs de var en symbol för en enad militär. Shogunatet som benämns Kamakura efter platsen de etablerade sitt säte i, såg sig närmast som en garant för kejsarens fortsatta existens, och strävade efter att expandera sin kontroll av riket väster- och österut. Läs mer


14 kommentarer

Tre dynastier Shogun del 2

Den andra shogun dynastin hette Ashikaga, medan perioden oftast betecknas Muromachi perioden efter det distrikt i Kyoto där den tredje shogunen Yoshimitsu lät uppföra Hana no Gosho eller Blomsterpalatset, en överdådig studie i japansk landskapsarkitektur. Under 150 år skulle det utgöra klanens huvudpalats från vilket de försökte styra Japan. Nyckelordet här är ”försökte”, för i ärlighetens namn var det på det stora hela ett inkompetent styre. Precis som Heian perioden kom Muromachi perioden att bli hågkommen mer för kulturella framgångar än för militära och politiska. Läs mer


17 kommentarer

Tre dynastier Shogun del 1

Från den 12 juli 1192 till den 12 december 1867 styrdes Japan av tre dynastier shogun. Drygt 675 år var det släkterna Minamoto, Ashikaga och Tokugawa som bestämde var skåpet skulle stå. Undantagen är 1333 – 36, det som kallas Kenmu restitutionen, och 1573 – 1603, när den siste Ashikaga shogunen Yoshiaki formellt avgick och Tokugawa Ieyasu tillträdde som den förste i sin klan. Så långt formalia, i realiteten var det mer komplicerat, exempelvis var endast de tre första Minamoto shogunerna av samma blodlinje, därefter inadopterades lättkontrollerade män så att andra kunde styra bakom kulisserna.

Läs mer