歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Gränslösa äktenskap

Att gifta sig med en icke-japan kallas på japanska kokusai kekkon, eller internationellt äktenskap. Enligt japanernas synsätt inträffade det första gången den 3 juni 1873, då registrerades äktenskapet mellan Minami Teisuke och Liza Pittman vid Tokyos stadskontor. Äktenskapet ingicks emellertid redan 1872 i England där Minami befann sig för studier. Men egentligen skulle han aldrig ha åkt till England. Det var istället Takasugi Shinsaku som hos sin provinsfurste äskat att få åka och studera i England redan 1869 och även beviljats detta, medel för studierna hade också satts åt sidan. Men en engelsk handelsman som var rådgivare till ledningen i Choshu ansåg tiden olämplig. Takasugi föreslog då att hans vän Minami skulle åka iväg i hans ställe. Läs mer