歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Liten språklektion i arkaiska uttryck 12

Bloggen har åter samlat på sig en samling arkaisk japanska som kan krydda till en modern japansk konversation. I sedvanlig ordning är det ett eklektiskt urval som bör användas med besinning och beaktande av lyssnaren. Men än så länge har det inte influtit några klagomål. Bloggen är därför beredd att åter träda ut på tunn is och delge sina fynd. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Läs mer