歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


17 kommentarer

Hokkaido prefektur

Hokkaido är den största och yngsta av Japans 47 prefekturer, namnet, på japanska 北海道, betyder Nordhavspassagen och tidigare hette ön Ezo efter folket som bebodde den. Redan i det gamla Yamato riket (500-talet) talas det om Ezochi (蝦夷地) eller ”räkbarbarernas område”. Tidigare har den historiska forskningen trott att det skulle bero på att de livnärde sig på att fiska räkor. Numera är man övertygade att det är en japansk förkortning av ett ainu ord som beskrev deras territorium. Ursprungligen täckte benämningen både östra och norra Japan. Men kejsaren tillsatte en general som fick titeln Seii Taishogun för att jaga bort dem från Yamatos gränser. Vem som gjorde detta är dock inte känt. Läs mer


Lämna en kommentar

Kvinnorättsrörelsens japanska historia

Rösträtten i Japan infördes 1925, innan dess hade vissa grupper av män beviljats rösträtt, ungefär på samma sätt som i Sverige fram tills 1920. Men till skillnad från i Sverige beviljades kvinnorna ingen rösträtt. De fick vänta tills efter förlusten i andra världskriget. Det här bidrar lätt till en övertygelse att japanska kvinnor inte var intresserade av politik och brydde sig om sina rättigheter. Men det var inte bristande intresse utan framväxande militarism som lade hinder i vägen. Idag tar bloggen en närmare titt på de japanska kvinnornas rättigheter, deras framväxt och hur en norsk författare var behjälplig. Läs mer


6 kommentarer

Aomori prefektur

Aomori har privilegiet att inte ha varit något innan det blev prefektur. De norra provinserna, Dewa och Mutsu var jättelika och för att få balans bland prefekturerna när de skapades i ingången av Meiji perioden valde man att dela upp provinserna i ett flertal prefekturer. Aomori betyder ”grön skog” och området kännetecknas av mycket barrskog som ju är grön året om. Innan Hokkaido inkorporerades i Japan var Aomori landets nordligaste spets. Läs mer