歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Hur ligger det egentligen till med kamikaze och varför det missbrukas

Associationen till ordet kamikaze (神風) i västvärlden är de självmordspiloter som attackerade amerikanska flottan i slutet av andra världskriget. Som visades i denna artikel är ordet bra mycket äldre och rimligheten i dess ursprung kan ifrågasättas enligt denna artikel. Det är kanske mindre intressant i dess moderna användning eftersom det lätt uppstår i sammanlänkande ord som kamikazetips, kamikazeuppdrag, kamikazetaxi eller kamikazeflickvän (tydligen måsta man ha en dödslängtan för att vara ihop med henne). Associationerna ligger således djupt begravda och vi kan tacka amerikanska flottan för denna missuppfattning. De uppstod sent i kriget och det kan delvis förklara den otillräckliga tidsdräkten för att få till en korrekt översättning. Läs mer


Lämna en kommentar

Mer om japanska ordspråk

Bloggen har tidigare nuddat vid japanska ordspråk och även dess specialvariant, fyra teckens uttryck, marken är således krattad för de ordspråk som är genuint japanska, hart när omöjliga att förstå, även i en bra översättning. De är speciellt intressanta för den som studerar språket eftersom de visar hur språket kan behandlas ur en kreativ aspekt, men även för den som inte pluggar japanska ger de inblick i japanskt tänkande och syn på sin omvärld. Den som har lite kunskap i japanska ordspråk har därför också bättre förståelse för våra inbördes kulturella skillnader. Läs mer


Lämna en kommentar

Fyra tecken för att väcka tankar

Bloggen har tidigare tagit upp lite om japanska ordspråk utifrån temat att det finns likheter trots de kulturella skillnaderna, men att de av det skälet uttrycks lite annorlunda. I den här artikeln tänkte jag ta upp ett annat slag av ”ordspråk” som kallas yoji jukugo (四字熟語), det är fyra kanji som skrivs samman för att bilda ett eget uttryck och är inlånat från kinesiskan ursprungligen, men då kulturerna skiljer sig åt har Japan utvecklat helt egna uttryck. De ligger någonstans i gränslandet mellan talesätt och ordspråk, gör man inte omedelbart associationen till rätt tecken kan det uppstå, ibland rätt komiska, missförstånd. De är i grunden litterära och således betydligt enklare att förstå i skrift än tal, men många av dem är välkända och används flitigt även i dagligt tal, särskilt effektiva är de när man önskar understryka vikten av något. De bär på semantisk och lingvistisk tyngd. I denna artikel tog jag upp några exempel på uttryck som kunde användas lite mer flasigt, nu är det hög tid att gå igenom dem lite språkligt och historiskt korrekt. Läs mer


Lämna en kommentar

Kul med kanji – lektion 8

På japanska heter stjärna hoshi och skrivs 星 som är livet under solen. Stjärnfall heter nagareboshi och skrivs 流れ星 och betyder mer ordagrant ”spolstjärna” eller ”stjärna som flyter bort”. Idén med tecknet till vänster är att det skall se ut som ett stjärnfall uppe på natthimlen. Bloggens intuitiva reaktion är att tecknet förmodligen skulle, med sin lutning och utdragna streck, kräva lite extra plats i en tryckt text. Läs mer


Lämna en kommentar

Kul med kanji - lektion 7

Även den som har begränsad erfarenhet av japanska kanji har säkert i några sammanhang kommit i kontakt med tecknet 酒 som är saké. Japans nationaldryck, gudarnas nektar, livets elixir. Men lägg märke till att det på höger sida återfinns dakuon, eller två prickar ゛som indikerar att konsonantljudet är tonande. Japanerna kallar det ett ”grumlat” uttal då de ursprungligen saknade distinktionen mellan vokaler och konsonanter. Tecknet kan därför läsas på två sätt; nigorizake som är vitgrumlig saké, lite sötare i smaken, eller som doburoku som är hemkört ibland också benämnt shirouma eller vita hästen eftersom den dels inte är klar, en komplicerad reningsprocess som kräver industriell kapacitet, och den ger sig en rejäl spark mitt i solar plexus. Läs mer