歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

De japanska mordens historia

För en dryg vecka sedan slog en mordbrännare till mot Kyoto Animation i en attack som krävde 35 människors liv. För tre år sedan tog sig en 26 år gammal f.d. anställd in på mentalhem i Sagamihara och stack ihjäl 19 patienter och skadade ytterligare 20 svårt. Som alla länder har Japan problem med våld som har dödlig utgång. Vad de inte har problem med är dödsskjutningar eftersom det är svårt att komma över vapen, även illegala sådana. Däremot har det blivit vanligare att gärningsmannen drar med sig ett större antal offer i sin gärningsutövning. Bloggen tänkte därför ta en närmare titt på de japanska mordens historia. Läs mer


Lämna en kommentar

Japanska polisens historia

Polis är egentligen endast en stadsborgare baserat på dess etymologiska ursprung i klassisk grekiska, på japanska kallas de keisatsukan (警察官), i dagligt tal ofta nedkortat till keikan, en tämligen ny konstruktion sammansatt av tecken för infånga/uppsträckning, undersöka/observera och officer. Syftet med konstruktionen var att försöka uppfånga de flesta av de funktioner som ingår i en modern poliskårs arbetsuppgifter. Uppsträckning skall således inte tolkas som att de går omkring och drar folk i öronen, men upprätthållandet av lag och ordning kräver ibland att en polis behöver tala folk till rätta och vägrar de lyssna behöver åtgärderna kanske uppgraderas. Japans första polisorganisation uppstod redan 816 i Kyoto, då benämnd kebiishi (検非違使) som ungefär är ”kejserligt undersökningsombud”. Kejsare Saga (嵯峨天皇) skapade redan 810 ett centralt maktorgan kallat kurododokoro (蔵人所) ungefär ”drätselkammare” för att få ordning på hovets finanser. Trots stora risodlande herrgårdar i Kyotos omgivningar verkade kassan ständigt otillräcklig. Med detta inlägg gör vi en närmare genomgång av den japanska polisens historiska utveckling. Läs mer


Lämna en kommentar

Japanska kriminalvårdens historia

Ett tidigare inlägg beskrev fängelset i Fuchu, där dömda utlänningar förvaras. Det är därför på tiden att ta ett helhetsgrepp på den japanska kriminalvårdens historia. Dess första stapplande steg på 700-talet till det sofistikerade heltäckande system som existerar idag. De första lagsamlingarna intresserade sig föga för vålds- och förmögenhetsbrott. Taiho och Yoro kodexsamlingarna är i grunden civilrättsliga, de gick ut på att lösa tvister om risåkrarnas gränsdragningar eller fördelningen av bevattningskanaler. De eventuella brott som uppstod fick byrådet lösa efter eget gottfinnande och i fudoki (風土記), byarnas årliga redovisning till provinsherrarna, från 800-talet hittar vi rapporter om tjuvar som avrättats och kvinnor som byförvisats för att de varit otrogna, nästan undantagslöst med flera partners. Männen de var otrogna med lyser med sin frånvaro från de tidigaste rapporterna, och det tas till intäkt för att de undslapp konsekvenser.

Läs mer


Lämna en kommentar

Slutdom för Svenska Akademien

Bloggen som egentligen behandlar japansk historia och därtill kopplade sidospår, har tidigare tagit upp Svenska Akademien till betraktelse. Det började med att Japan älskar Nobelpris och konstaterandet att japanska författarinnor inte fick något och vad som skulle ske med stol nr. 13, och fortsatte sedan med de plötsliga avhoppen i samband med det som initialt benämndes ”kulturprofilen” enär tumult inom Akademien är något som får internationell genomslagskraft och starkt påverkar Sverigebilden, speciellt i ett land som Japan. Det hela tog sin början i en serie #MeToo artiklar i DN hösten 2017 där kulturprofilen pekades ut som sexuell predator av 18 kvinnor, några med bild och namn, andra anonymt. Resultatet blev det bloggen kallar ”Kalabaliken i Gamla Stan” där Svenska Akademien huserar i Börshuset och understundom Gyllene Freden. Oegentligheter med finansiering, nepotism och jäv, fördelning av Akademiens bostadsbestånd, tidigare anmälningar mot Jean-Claude Arnault, DN är numera den ende som håller fast vid att anonymisera honom, som lagts ad acta utan åtgärder var bara en del av en lång lista avslöjanden. Börshuset läckte värre än Tjernobyl, inklusive namnen på litteraturpristagare. Det blev lagföring och så kom då igår hovrättens dom mot Jean-Claude Arnault, sannolikt överklagas den, men HD kommer inte bevilja prövningstillstånd. Juridiskt innehåller den inget behov av nya prejudikat. Men vilka konsekvenser får domen för Svenska Akademiens fortsatta verksamhet?

Läs mer


Lämna en kommentar

När en polis fick bloggen att fundera

Viktor Adolphson är en polis som twittrar under namnet @YB_Sodermalm, det står för Yttre Befäl på Södermalm i Stockholm. Han informerar sina läsare, inklusive denna blogg, om vardagliga händelser i polisyrket. Det där vi inte läser om i tidningen, eller hör på radio. Det som i själva verket är grunden i det som du och jag, i den stora menigheten, associerar till polisiärt arbete. Att med små medel, finurligt tänkande, upparbetade kontakter och synlig närvaro hålla Södermalm på rätt sida gränsen till anarki. Ett ofta otacksamt jobb, alltid slitsamt, men även med små stunder av glädje och uppskattning. Idag skickade konstapel Adolphson, som jag misstänker är polisinspektör, kanske kommissarie, ut detta lilla tweet här bredvid. Inget anmärkningsvärt, en typisk del av den polisiära vardagen. Men det fick bloggen att börja tänka, och jämföra.

Läs mer