歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv

Japans och Koreas komplicerade relation – del 2

3 kommentarer

År 618 blir det nyordning i Kina, T’ang dynastin skulle styra kejsardömet i 300 år, inflytandet i östra Asien var så starkt att i Japan skulle 唐 som är dess tecken i närmare 1 000 år bli synonymt med allt utländskt. För de tre koreanska rikena, Paekche, Koguryo och Silla skulle det få grava konsekvenser. Gränserna i öster uppfattades sedan länge som osäkra, nomadfolk rörde sig fritt och kejsare sedan Sui dynastin önskade få ordning och reda där. Redan 642 skickade kejsare Taizong trupper till gränsområdena för att få bukt med Koguryo, men de norra koreanerna slog tillbaka attacken både snabbt och effektivt. Himlens utvalda civiliserade folk kunde inte acceptera att ”östra barbarer” så lättvindigt besegrade dem. De skulle få förbereda sig på ett 23 år långt krig som helt skulle rita om kartan på den koreanska halvön.

Den som styrde och ställde i Koguryo var dess förste minister Yon Kaesomun (淵蓋蘇文, 언개소문) som också var en första klassens krigare och taktiker. Redan 631 började han anlägga en ”tusenmilamur” eller Chonri sangchong (千里長城, 천리장성) längs deras nordvästra gräns. Det innebar att även om T’angs styrkor var numerärt överlägsna kunde Kaesomun slå tillbaka dem utan att själv lida några större förluster. Samtidigt ansåg han kungen svag som ivrade för dialog och en avtalslösning och revolterade genom att avsätta honom och avrätta närmare 200 lojala aristokrater. Samtidigt hade Pakeche inlett attacker i öst mot Silla. Paekche och Koguryo såg sig som naturliga allierade, medan Silla vid ett flertal tillfällen vädjat om hjälp i Chang’an, T’angs huvudstad. Bakslagen längs muren medförde att Taizong var mer lyhörd för Sillas begäran, därmed stod två allianser mot varandra.

Efter närmare 15 års stridigheter var T’ang frustrerade, Taizong hade ersatts av sonen Gaozong, men inte heller han hade varit mer lyckosam. En av hans generaler föreslog då att istället för att attackera från nordväst, och försöka penetrera tusenmilamuren, kanske det var enklare att komma åt dem från sydväst, där det så vitt de visste, inte fanns någon mur. Silla styrdes då av sin första drottning, Sondok (善徳, 선덕) som kände sig allt mer pressad av Paekches attacker västerifrån. Vid sitt tillträde skickade hon en ambassad till Changan för att informera om kröningen, men Taizong vägrade ta emot den då han inte ansåg att en kvinna kunde leda ett rike. När kung Uija (義慈, 의자), som skulle bli den siste härskaren av Paekche, 642 intog 40 borgar i västra Silla blev situationen desperat och Sondok sände ånyo en ambassad där hon vädjade om T’angs bistånd. Gaozongs fru var den som styrde och ställde, så hon hade inga invändningar mot att Silla regerades av en drottning, tankarna om en attack från sydväst mot Paekche, för att ta Koguryo i ryggen föll nu i god jord.

År 660 hade T’ang fått ihop en tillräckligt stor och stark flotta för att invadera Paekche, detta samordnades med attacker österifrån av Silla under ledning av Kim Yu-sin (金庾信, 김유신) som pressade Paekche in i sin huvudstad Sabi (泗沘, 사비) och Uija togs till fånga med mer än 20 000 man. T’ang hade nu fri lejd in i Koguryo från söder. Sondok var övertygad att T’ang inte hade något intresse av att behålla kontrollen över Paekche, så att när de väl besegrat Koguryo. Vad hon inte räknat med var att kejsare Saimei i Nara skickade förstärkningar till Paekche 661, och kriget flammade upp på nytt. Hela 42 000 man under ledning av prins Naka no Oe anlände från Kyushu i mer än 800 fartyg, Paekche lyckades inte mobilisera mycket mer än 5 000 soldater. I japansk historieskrivning är detta det första verkliga slaget, och det slutade katastrofalt för Japans del, Slaget vid Vita byns utlopp, på japanska Hakisukinoe no tatakai resulterade i en total förlust, japanska soldater saknade träning, ingen taktisk ledning och var erbarmligt beväpnade jämfört med kineserna. De drog sig hem med svansen mellan benen och det skulle dröja mer än 900 år innan en japansk krigare skulle beträda koreansk jord.

Insatsen visar också den närhet som byggts upp mellan Paekche och Yamato Japan, en så stor armé hade aldrig tidigare mobiliserats i japansk historia, men Saimei var redo att sätta in den för att hjälpa sin allierade. Det var dock för lite, för sent. Hade de ankommit före T’ang soldaterna är det möjligt att kriget tagit en annan vändning. Istället för Silla hade då Paekche dominerat södra Koreahalvön och utbytet över Tsushima sundet hade intensifierats. Nu blev resultatet istället ömsesidig avhållning och försiktig distans, men relationerna avbröts aldrig.

När Sondok fått klart för sig att T’ang inte hade något emot att expandera Kina på koreanernas bekostnad lyckades hon mobilisera förlorarna och T’angs ockupation av Pyongyang (平壌, 평양) blev deras peripeti, precis som svenskar, Napoleon eller Hitler som försökt belägra Moskva, var de inte redo för den nordkoreanska vintern. Silla drog fördel av detta genom att stoppa leveranserna av förnödenheter. När kung Munmu (文武, 문무) tog över 661 skulle han leda ett åtta år långt krig mellan 668 och 676 för att jaga ut T’ang styrkorna. Det är denna insats som innebär skapandet av en koreansk nation, även om den skulle heta Silla fram till 935.Det är däremot inte samma landområden som vi idag associerar med de två koreanska staterna, det förenade Silla sträckte sig inte längre än till Taedong floden som rinner genom Pyongyang, således dagens Sydkorea med 15 – 20% av södra Nordkorea. Där koreanerna tidigare varit uppdelade i olika stater enas de nu i en nation och trots konflikten med T’ang skall de assimilera mer kinesisk kultur och filosofi än något annat land. Särskilt konfucianismens fokusering på bildning spelade – och gör det än idag – en central roll i struktureringen av samhället.

Perioden fram till 935 benämns av historiker som Förenade Silla, något vilseledande då stora befolkningsgrupper inledningsvis behöll sin kulturella särart, det är också oklart i vilken utsträckning språket var gemensamt då skriften som användes var den kinesiska. Samhället blir mer stratifierat, det tillkom exempelvis boplatser kallade Hyang och Pugok som var särskilt åsidosatta för kastlösa grupper. Exakt vilka dessa var vet vi däremot inte, det är först i slutet av epoken vi stöter på en specifikt definierad kastlös grupp kallad Bekchong (白丁, 백정) som är väldigt lik fenomenet med eta (穢多) i Japan. Det är svårt att förstå varför en samhällsgrupp skulle behöva två olika sorters boplatser så sannolikt bör det ha funnits ännu en grupp av utstötta. Men vilka skillnaderna var och varför de separerades är oklart. Utifrån vårt perspektiv i en komparativ studie mellan Korea och Japan är det att utvecklingen inom samhällena uppvisade likartade förändringar. En japan som på 700-talet besökte Silla, eller en Sillian som korsade över till Kyushu borde således haft en god igenkänningsfaktor.

Silla döptes om till Koryo (高麗, 구려) när klanen Wang intog tronen och etablerade en ny huvudstad i Kaesong, och det är därifrån vi i väst har namnet Korea. När Yi klanen tog över från 1392 döptes riket åter om till Choson (朝鮮, 주선) som fortfarande är den benämning Nordkorea använder som sig själv. I östra Asien är däremot Sydkorea känt som Hanguk (韓国, 한국) på japanska Kankoku och kinesiska Nanhan (南韓). Anledningen till att de själva inte använder benämningen är att vid tiden för Koryo sträckte sig den norra gränsen inte till floderna Yalu och Tumen, i själva verket var den norra gränsen ofta flytande med ständiga attacker från nordliga nomader.

3 tankar om “Japans och Koreas komplicerade relation – del 2

  1. Ping: Japan och Nordkorea såtare vänner än Clark Kent och Lex Luthor | 歴史館

  2. Ping: Logobrist säger en del om förhållandet till Korea | 歴史館

  3. Ping: Tre dynastier shogun – skillnader och likheter | 歴史館

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.