歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv

Maeda klanens herrgård i Edo

Lämna en kommentar

Under sankin kotai systemet (参勤交代制) var varje provinsfurste, daimyo, skyldig att upprätthålla ett yashiki (屋敷) som ofta översätts till herrgård då det innehöll huvudbyggnad, mangårdsbyggnad, stallar, tjänstebostäder m.m. När shogunatet kollapsade övergav de sina bopålar och återvände till hemprovinserna. De flesta plundrades, några omvandlades så småningom till ambassader för länderna som etablerade relationer med Japan. Åter andra byggdes om till ministerier som uppstod i kölvattnet av den pågående moderniseringen. Under den snabba omvandlingen var det ingen som stannade upp och påpekade att en historieförstörelse pågick och att de kanske behövde dokumentera byggnaderna och vad som pågått där i över 200 år. De sista kvarvarande resterna förstördes i den stora Kantojordbävningen 1923 och fanns det kvar något så var förstörelsen komplett i Operation Meetinghouse, brandbombningarna den 9 – 10 mars 1945 som dödade 100 000 Tokyobor och gjorde en miljon människor hemlösa. Därmed fanns det inte minsta spår av dem. Men 1975 ändrades allt.

I ett område som heter Higashi-Kanda i centrala Tokyo skulle en ny skola anläggas och när grävningsarbetena inleddes för Hitotsubashi gymnasiet fick man upp ett stort antal artefakter som visade sig tillhöra den herrgård som ägts av Kaga provinsen. Bubbelekonomin hade redan tagit fart och under 80-talet köptes gamla fallfärdiga hus upp för att byggbolagen ville slå samman tomterna och bygga kontors- och bostadsskrapor. Mot bakgrund av de tidigare fynden i Higashi-Kanda införde regeringen samma regler om arkeologiska utgrävningar vid anläggningsarbeten som vi varit vana vid i västvärlden. På mycket kort tid inleddes arkeologiska utgrävningar på inte mindre än 428 fyndplatser. De visade sig bekräfta den uppfattning vi hade från litteraturen, i hög grad den skönlitterära, om belägenheten av yashiki. I Koto-ku i stadens östra delar som var centrum för infödda Edokko hittades endast två fyndplatser, men i Shinjuku-ku i de västra delarna där ett stort antal av herrgårdarna antogs ha legat hittades 155 fyndplatser. De allra flesta verkar ha tillhört daimyo, men en viss del av dem kommer från hatamoto och andra vasallgrupper som löd direkt under shogunatet.

Sannolikt beror detta på att vasallerna varit bosatta närmare Edo borg och vid omställningen var det dessa som i den första fasen användes för att anlägga sådant som ministerier, domstol, centralbank och liknande. Dessa tillhörde redan centralmakten och när Tokugawa föll och Meiji kejsaren tog vid följde alla dessa fastigheter automatiskt med. Således kommer det dröja tills det blir dags att riva ministerierna och bygga nya innan arkeologerna får en möjlighet att fynda bland vasallernas gamla bostäder. Under tiden kan vi istället göra en närmare studie av Kaga provinsens herrgård.

Kaga var en provins på 1 025 000 koku, den största som tillhörde en tozama (外様) alltså en provinsfurste som befann sig i periferin av Tokugawa hegemonin. Provinsen styrdes av Maeda klanen som varit Toyotomi Hideyoshi närstående, men efter Tokugawas seger vid Sekigahara i oktober 1600 hade agerat lojalt och ställt upp i belägringen av Osaka borg och under 1700-talet kan de sägas ha fått en ställning i Japan som var snarlik den som Gosanke höll. Det förklarar också storleken på deras yashiki i Edo. Fynden från utgrävningarna gav anledning för historiker i Kanazawa, där de hade klanens borg, att börja gräva i de lokala arkiven. Tidigare hade de främst intresserat sig för dokumentation relaterad till livet i provinsen och Maeda klanens ställning där. Detta trots att hustru och barn spenderade mer eller mindre hela sitt liv i Edo. I något slags betydelse var de gisslan, men de rörde sig fritt i staden och det visar sig att de ofta trivdes bättre där än när de var på kortare besök hemma i provinsen. Kanske inte så märkligt ifall de spenderat större delen av livet i Edo och där hade alla sina sociala nätverk som det skulle kallas idag.

Utgrävningarna kom att koncentreras till ett område på 60 000 m² som idag ligger på Tokyo universitetets campus då boningshus och mangårdsbyggnad var förlagda till det området. Redan i de översta lagren, alltså det yngsta materialet, kunde arkeologerna konstatera att den höga luftfuktigheten i Tokyo medförde att nedbrytningen av biologiskt material fortskred snabbt, men lite djupare återfanns lerkrus och annat stengods som kunde dateras till tidigt 1600-tal. Den stora Meireki branden 1657 medförde att stora delar av centrala Edo, däribland Maedas yashiki brunnit ned till grunden och eftersläckningen måste ha skett genom att de forslat ditt stora mängder jord för att strypa syretillförseln. Därmed begravdes också hushållsföremål och annat som låg kvar under rasmassorna, de visar tydliga spår av sveddskador. Därmed växer också en tydligare bild fram av hur maten tillagades för 400 år sen och till viss del vilka ingredienser som användes.

Utgrävningarna blev en bekräftelse på att provinsfurstarnas herrgårdar i själva verket bestod av komplex som var utspridda runtom i Edo. Vid det som utgör huvudentrén till Tokyo universitetet, Akamon i dagligt tal, låg daimyos huvudbyggnad, ett komplex på 88 482 tsubo eller 292 500 m². Komagome naka-yashiki, där hustrur och barn höll till var på 26 060 tsubo eller 86 150 m² och låg i norra delarna av staden, i dagens Bunkyo-ku. Sedan hade de Hirao Shimo-yashiki på 217 935 tsubo, motsvarande 720 445 m² i dagens Itabashi-ku där fotsoldater, hästar, foder och nöjesdamerna huserade fanns och som även fungerade som reservbostäder när Edo stod i brand. Slutligen hade de Fukagawa Kurayashiki på 1 668 tsubo som är 5 500 m² i Koto-ku där de hade sin lager, huvudsakligen ris, men även hirs, grönsaker, gåvor och de produkter som Kaga provinsen handlade med. För den som inte känner till Tokyo, och ännu mindre gamla Edo, kan det vara svårt att se hur logiskt och genomtänkt det här var uppbyggt. Maeda klanens överhuvud var förlagd nästan precis utanför borgområdet och kunde infinna sig hos shogun på mindre än tio minuter ifall han blev kallad. Familjen befann sig på behörigt avstånd i stadens nordvästra delar, uppe på höjderna där det var svalare på sommaren och nästan en dagsresa på fot från daimyo, medan lagren låg ungefär lika långt från bägge och således kunde förse deras behov under innevarande dag via flodsystemet med sina många kanaler. Medan stallarna var förlagda på behörigt avstånd så man slapp olägenheterna med avföring inne i staden, samtidigt som de kunde förse risodlingarna i dagens Saitama snabbt med gödning. Förutom stamklanen från Kaga hade Maeda klanens kadettgrenar i Toyama och Daishoji domänerna sina herrgårdar förlagda i anslutning till klanledarens yashiki, sannolikt förväntade sig shogun att daimyo skulle utöva kontroll över sina avlägsna släktingar.

Under de perioder daimyo vistades i Edo fungerade hans yashiki också som provinsens regeringssäte, det var därför indelat i två sektioner, sotokakoi (外囲い), den yttre och uchikakoi (内囲い) den inre där daimyo med sina närmaste huserade, medan provinsangelägenheterna hanterades i de yttre regionerna. Dessa var då mer eller mindre nedstängda när daimyo var tillbaka i sin provins. En betydlig del av Maedas klanöverhuvuden gifte sig med en dotter till shogun, och därmed sannolik syster till efterträdaren (men inte alltid), ett tecken på deras lite speciella status trots att de räknades till tozama och av den anledningen anlades också en särskild port på komplexets västra sida, sannolikt för att medlemmar ur shoguns familj skulle kunna komma och gå utan att pådra sig allt för mycket uppmärksamhet och förmodligen har hustrurna även använt den för besök på Edo borg. Likaså ifall daimyo haft brådskande ärenden och inte behövt transporteras med tillbörlig regalia.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.