歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv

Ashikaga Yoshihisa stubinen till 100 års inbördeskrig

2 kommentarer

Den nionde shogun i Ashikaga dynastin, Ashikaga Yoshihisa, skulle, sig själv ovetandes, bli den stubin som tände Oninkriget, Onin no ran (応仁の乱) uppkallat efter Onin perioden som rådde när kriget utbröt. Oninkriget blev inkörsporten till Krigande Staters Epok, på japanska Sengoku jidai (戦国時代) de lite drygt 100 år som utgör krigarens storhetstid i japansk historia. Huvudsakligen beroende på att fadern, Yoshimasa, dels var otålig men också reproduktivt senfärdig. Rådgivarna var orolig att han aldrig skulle avla fram någon avkomma (han fick så småningom tre söner och tre döttrar) så de övertygade honom att adoptera sin lillebror, Yoshimi, så att han kunde bli arvinge. Året efter blev hustrun gravid med lille Yoshihisa och nu satt Yoshimasa med ett dilemma. Skulle han stå fast vid löftet till lillebror, eller se till att sonen tog över?

I enlighet med väletablerad tradition lämnades gossebarnet bort till Ise Sadachika som var Mandokoro shitsuji (政所執事), ungefär ”politisk statssekreterare” åt Yoshimasa, för uppfostran. Yoshimi såg omedelbart det som ett taktiskt val, hans storebror verkade ha för avsikt att utbilda sonen till att ta över posten som shogun, inte minst eftersom Yoshimasa själv uppfostrats i samma hushåll. Han började därför manövrera för att skaffa sig allierade inför en framtida eventuell arvstvist. Yoshimasa kom till världen i slutet av 1465, sannolikt den 5 december och innan han ens fyllt ett år, tre enligt dåtidens japanska räknesätt, var konspirationerna ute i det öppna. Yoshimasa fick höra att Sadachika tillsammans med Yoshimi planerade ett förräderi och inledde därför en process att frånta Yoshimi alla hans hovtitlar. Brodern sökte sig då till Hosokawa Katsumoto som var i maskopi med Yamana Mochitoyo som här såg ett tillfälle att ta kontroll över shogunatet men Yoshimasa begärde hjälp av Hatakeyama Yoshinari som samtidigt var involverad i en strid om att bli klanöverhuvud med Hatakeyama Masanaga från en annan klangren. Hjälpen blev därför begränsad och Yamana placerade ut sina trupper runt om i Kyoto, det som höll honom tillbaka från en regelrätt attack var att han saknade moralisk anledning att ta till vapen. Shogunatet skulle omedelbart kunna deklarera honom rebell, ett hot mot kejsaren och därmed skulle hans allianser upplösas.

Han skulle få oväntad hjälp av sina fiender, Hatakeyama släktingarna Masanaga och Yoshinari som möttes i Slaget vid Kamigoryo jinja, på japanska Kamigoryou jinja no tatakai (上御料神社の戦い) en stor Shinto helgedom i Kyotos östra delar. Att strida så pass nära kejsarpalatset ansågs närmast perverst, men då Yoshimasa ogärna kunde deklarera de allierade han själv behövde för rebeller uppstod ett nytt ord i japanskan, striderna benämndes Oie sodo (お家騒動) ungefär ”familjeuppror”, för att undkomma kravet från de som stödde Yoshimi. Yamana och Hosokawa såg då ingen anledning att förbli passiva, att eventuellt kalla dem rebeller i ljuset av vad Hatakeyama klanen höll på med hade varit hyckleri. Därefter var striderna på Kyotos gator i full sving och de skulle vara i hela tio år. Urban krigsföring var ett nytt fenomen, ingen sida hade någon erfarenhet av det då de var vana vid att mötas på öppna fält. Styrkeantal blev mindre viktigt än lönnmord och förmågan att utläsa var fienden tänkte förlägga sin nästa attack. Kyotoborna flydde upp i bergen. Hovfolket hade inte mage för liken som beströdde Kyotos gator. Hus brändes för att förhindra bakhåll.

Yoshimasa själv drog till sitt sommarboende i Higashiyama och 1473 hade han fått nog, hans då nioårige son fick ta över rollen och utnämndes till den nionde shogun i Ashikaga dynastin. Det skulle dock dröja tills han var femton innan han fick ta någon form av politiskt ansvar, ceremonier som Mihanhajime (御判始), erhållandet av namnstämpeln, och Hyojohajime (評定始) första ”regeringssammanträdet” samt Gozensatahajime (御前沙汰始) ”konselj” men utan kejsarens närvaro, skulle dröja till 1479. Utnämningen skall ses som ett sista spik i kistan på brodern Yoshimi. Posten som shogun blev nu omöjlig att erhålla då ett lönnmord på Yoshihisa skulle uppfattas som en attack på kejsaren eftersom han utnämnde shogun. Först 1482 deklarerade Yoshimasa att han var redo att låta sonen ta politiskt fullt ansvar, detta dröjsmål skapade en djup reva i relationen mellan far och son. Det medförde att Yoshimasa, trots sitt löfte, fortsatte att kontrollera visa viktiga frågor och när han på nytt 1486 deklarerade sin avsikt att överlämna ansvaret fortsatte han trots detta att själv hålla i ansvaret för de zenbuddistiska templen och utrikes relationer.

Vid denna tid börjar de första tecknen på Gekokujo (下剋上), att ”låg kullkastar hög”, en social revolution, att synas. Den som skulle göra fenomenet välkänt var Rokkaku Takayori som förvisso var tolfte shugo i Omi (近江の国), ungefär dagens Shiga, men han hade också märkt att shogunatet i Kyoto var allt för upptaget med interna strider och hade därför börjat angripa sina grannar. Dessa beklagade sig av naturliga skäl hos shogun, vars uppgift det var att upprätthålla ordning och stabilitet. Trots att Yoshihisa inte var mer än 22 år gammal förstod han mer än väl vad som förväntades av honom. Han samlade ihop en armé på ungefär 20 000 soldater, en enorm styrka vid den här tiden, och gav sig ut på en straffexpedition mot Rokkaku, i japanska annaler känd som Chokyo Entoku no ran (長享・延徳の乱) efter de eror den omfattar. Striderna skulle vara fyra år och Yoshihisa överlevde dem inte.

Rokkaku var klar över att han var chanslös mot shogunalliansen i en traditionell strid, därför beordrade han manskapet att splittra upp i mindre grupper och söka sig upp i bergen där deras fördelar neutraliserades. Nöden är som bekant uppfinningens moder och Rokkaku hade just uppfunnit gerillakriget, men det skulle dröja 300 år innan ordet, via spanskan, tog inträde i västerländska språk. När det gick upp för Yoshihisa att hans manskap inte var redo för krigföring i mindre grupper upp i bergen återvände han till Kyoto och påbjöd att daimyo skulle samlas i Kyoto för rådslag. Men de var inte intresserade, istället skickade de pliktskyldigast söner eller vasaller som sina företrädare. Flera av dem började istället inbördes gräla om vad som skulle ske med Rokkakus domän. Yoshihisa utnämnde en av sina rådgivare, Yuki Hisatoyo, till shugo äver Omi. Det satt inte väl hos de som blivit attackerade av Rokkaku som ville att provinsen skulle tillhöra dem, eller i sämsta fall delas upp mellan dem.

Detta var en fräckhet som shogunatet aldrig tidigare utsatts för. Och när övriga daimyo upptäckte att Yoshihisa i realiteten var oförmögen att bestraffa sjattarna spred sig först en oro inom shogunatet och sakta men säkert spreds en upprorskänsla bland daimyo i förskingringen. Ett flertal av de shugo som shogunatet utnämnt saknade militär erfarenhet. Shogunatet hade gått från meritokrati till mediokrati. Folk i hans närhet antecknar vid denna tidpunkt i sina dagböcker att shogun Yoshihisa beklagade sig över magont och tjänstefolk verkar ha bekräftat att han hade svårigheter behålla maten. Troligen har en längre tids stress, orsakat av yttre uppror och inre splittring, bidragit till magsår, trots de unga åren. Den 26 april 1489, ännu 23 år gammal, avled han och farbror Yoshimi blev nu den som i realiteten kom att överta makten. Fadern, Yoshimasa, var fortfarande i livet men var för svag att åter träda in på scenen. Yoshimis första beslut var att ställa in straffexpeditionen mot Rokkaku.

2 tankar om “Ashikaga Yoshihisa stubinen till 100 års inbördeskrig

  1. Som bäddat för en fortsättning…

    Gilla

  2. Ping: Ninja och ninjutsus historia | 歴史館

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.