歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv

Japans första huvudstad

7 kommentarer

År 708 beslöt den kvinnliga kejsaren Genmei att Japan behövde en permanent huvudstad, hennes astrologer och spåmän pekade ut en sänka omgiven av berg på tre sidor. Det tog två år att bygga den och den kallades Heijokyo (平城京), ordagrant Fredens Palatshuvudstad, dåtidens japaner uttalade det Heizeikyo men det var inte heller ovanligt att det benämndes Nara no miyako och stadens moderna namn är Nara (奈良) som har fått ge namn åt 700-talet i Japans kronologiska indelning. De kom närmast från Fujiwarakyo (藤原京) men utgrävningar visar att det svårligen kan benämnas stad. Det var ett mindre palats omgivet av en del byggnader för administratörer och några mindre tempel i grannskapet. När en kejsare dog ansågs boningen besudlad och brändes, en ny byggdes, ibland mindre än någon kilometer bort, ibland flera mil. Spåmännens horoskop avgjorde placeringen. De vars utkomst var kopplad till kejsarens närhet hade inget val, de fick plocka ned sina hus och bygga upp dem igen på ny plats. En kostsam och krånglig omställning. Under 600-talet hade kejsarna skickat ambassader till T’ang dynastin i Kina, där upptäckte de det storslagna Chang’an (Långa Fridens Palats) den kinesiska huvudstaden som dessutom var permanent. Behövde boningarna inte brännas kunde man också kosta på sig mer storslagen arkitektur. Genmei lät sig inspireras.

Det gamla Heijokyo återfinns i det moderna Naras västliga delar, mycket är bevarat, men staden konserverades aldrig och det är först i modern tid man förstått dess kulturhistoriska värde och vidtagit åtgärder för att bevara allt som kan bevaras. Heijokyo är också Japans först planerade stad. Vid den här tiden var Naniwa (難波 ibland 浪速) också en stor stad, idag mer känd som Osaka, men den hade växt fram organiskt som handelscentrum och huvudort for Seto Inlandshav som binder samman huvudöarna Honshu, Shikoku och Kyushu. Heijokyo lades ut i ett rutmönster med kejsarpalatset, Dairi (内裏) centralt längst i norr. Staden delades sedan in i Sakyo (左京), ”vänstra huvudstaden” och Ukyo (右京) ”högra huvudstaden”, betraktat utifrån palatsen. Det förra var således de östra stadsdelarna och det senare de västra. Utöver det fanns det Gekyo (外京) eller ”yttre huvudstaden” som låg till öster om Sakyo. På många sätt är denna del en anomali jämfört med Chan’an som saknar en yttre huvudstad. En annan påtaglig skillnad är att Heijokyo saknade stadsmur och det är därför sannolikt att Gekyo har tillkommit senare organiskt. Det är lätt att tolka ”yttre” som något avlägset, icke önskvärt, men i detta fall skall det troligen ses som en kontrast till det ”inre sanctorium” som palatset utgjorde. Att det således var en minst lika viktig del av huvudstaden som kejsarpalatsets domäner. Här återfanns nämligen både Todai-ji (東大寺), Östra Stortemplet som länge var Japans mäktigaste och mest dominerande buddhistiska kongregation. Här fanns även residenset till Fujiwara no Fuhito vars fyra söner var de som skulle grunda de fyra Fujiwara husen, Norra, Södra, Ceremoniella och Huvudstad grenarna. Han var även med och författade Ritsuryo koden. En sådan person hade inte direkt förvisats till en ”förort”. Utifrån det perspektivet kan vi således vara övertygade om att Gekyo var en betydelsefull del av huvudstaden.

Staden genomfors av en stor paradgata från infarten genom Rajomon (羅城門, en inte obekant roman och filmtitel men med det moderna uttalet Rashomon) fram till palatset som benämndes Suzaku Ooji (朱雀大路) ordagrant betyder det Rosenfinkens aveny, men det är namnet på en gammal gud som skyddar mot olyckor söderifrån. Denna konstruktion kopierade senare intakt när huvudstaden flyttade till dagens Kyoto. På bägge sidor om denna centrala paradgata löpte det fyra, numrerade, vägar parallellt. Från norr till söder gick det tio lika stora gator i öst-västlig riktning, men uppe vid kejsarpalatset smalnade de av så att ingen kunde bygga allt för imposanta byggnader i nära anslutning till kejsaren. Undantagen var tidigare nämnda Todai-ji och i väster låg Saidai-ji (西大寺), Västra Stortemplet. Deras närhet till kejsarpalatset visar tydligt buddhismens stora inflytande som byggde på just kejsarklanens personliga intresse för religionen. Väl framme vid palatsområdet inträdde man genom Suzakumon (朱雀門), förutom egna parader i samband med kröningsceremonier och vissa av de högre ceremonierna beträddes paradgatan främst av besökande ambassader. Förutom de egna utgående ambassaderna kom det besök från Kina, Silla på Koreanska halvön, Po-hai (numera Balhae) från nordöstra Kina, Vietnam och ända borta från Indien och Persien. Heiankyo var en förvånansvärt internationell stad. Tillsammans med dessa ambassader kom även köpmän, ambassaderna inplacerade i gästbostäder på palatsområdet, präster och munkar i templen, medan köpmännen hade ett eget ”hotell” beläget i Fukuoka, Chikushino Murotsumi (築紫館), som också fungerade som handelsplats. Från Silla finns både kvitton och packsedlar sparade, från dem vet vi att Japan var intreserade av rökelse, mediciner, penslar och annan konstnärsutrustning, metaller, speglar, serviser, mattor och honung.

I östra Asien var det lingua Sinica som gällde, munkar och präster var därför ett viktigt inslag i ambassaderna och hovet i Heijokyo då de fungerade som tolkar. De hade nästan undantagslöst studerat buddhismen i Kina, men alla hade självfallet inte gjort i det i omgivningen av Chang’an, i vissa fall skedde därför tolkningen skriftligt. En tåladmodsprövande process och uppenbarligen fungerade det inte som de hoppats. Ambassaderna fick lära sig att anlända till Japan via Fukuoka där de gick igenom tullkontroll, en process som kunde ta flera veckor. Po-hai ambassaderna däremot anlände i princip överallt utom i just Fukuoka. Trots skriftliga instruktioner fortsatte de, likt sovjetiska ubåts kaptener, att ha påtagliga navigeringsproblem. Efter ett antal genomgångar, utan att de reviderade sitt beteende, släpptes de inte längre in i landet. Arrogansen de uppvisade var atypiskt, de flesta ambassaderna ankom till Japan i förhoppningen att bygga allianser gentemot grannländer de upplevde som hotfulla.

De flesta känner säkert till uttrycket ”alla vägar bär till Rom”, på 700-talet i Japan sade man att ”alla vägar bär till Heijokyo”, bygget av den 25 km² stora huvudstaden med sina ungefär 100 000 invånare åtföljdes av ett intrikat vägsystem i alla riktningar. Kejsarnas olika skattmästare var Japans meste magsårspatient, det var ett konstant bekymmer att få fram tillräckligt med pengar till allt det kejsarna ville satsa på. Att i det läget tro Japan skulle komma till undsättning vid olika konflikter på det asiatiska fastlandet var en smula optimistiskt. En annan konsekvens – särskilt med tanke på japanens böjelse för prejudikat – var att Narahovet kom att, om än av fiskal nödvändighet, sätta en förebild av att stanna utanför andras angelägenheter. De gånger det skett, invasionen av Korea i slutet av 1500-talet och andra världskriget är de mest påtagliga, har det tagit en ändelse med förskräckelse. De Sino-Japanska krigen och Rysk-Japanska kriget 1904-5 kan uppfattas som undantag, men ledde in Japan i en återvändsgränd de inte kunde krångla sig ur på egen hand. Benämningen av gamla Nara som huvudstaden för Fredens Palats är således ett träffande namn.

7 tankar om “Japans första huvudstad

  1. Ping: De japanska bibliotekens historia | 歴史館

  2. Ping: Hogen upproret 1156 inledningen till Japans första inbördeskrig | 歴史館

  3. Ping: Japans alla huvudstäder | 歴史館

  4. Ping: Ta Japanturistens berättelser med en nypa salt | 歴史館

  5. Ping: Japanska krigsmunkars historia | 歴史館

  6. Ping: Det japanska årets traditioner – första halvåret | 歴史館

  7. Ping: Det japanska årets traditioner – andra halvåret | 歴史館

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.