歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv

När polisen agerade sutenörer

Lämna en kommentar

Bloggen har tidigare tittat närmre på prostitutionens historia i inlägg som detta, det här och exempelvis detta. Den grundläggande inställningen i det japanska samhället var att sex för prokreation och rekreation var två separata enheter, de var inte på något sätt relaterade. Hustrun förväntades föda friska barn, helst gossar, och hon fick vara hur usel som helst i futonaktiviteterna så länge det resulterade i hälsosam avkomma. Prostitution däremot var ett underhållningsyrke där utövarna kategoriserades efter färdighet och där ersättningen sattes i relation till deras yrkesskicklighet. De hade sitt eget lärlingssystem och lärdes upp i allt från sexualhygien till sociala gracer. Det gick inte att komma in från gatan som nyutsprungen blåsippa och tro att det räckte med att vara färgrik, det var ett traditionsrikt yrke med stolt historia och högmodiga utövare. När västerlänningarna vällde in på 1870-talet ställdes allt på huvudet, men traditioner är – som vi skall se i detta inlägg – svåra att släppa.

Särskilt de kristna missionärerna med sin puritanska inställning begärde kontinuerligt hos myndigheterna att bordellstäder som Yoshiwara måste stängas. De styrande, väl medvetna om de kristna organisationernas politiska styrka på hemmaplan ville gå dem till mötes, men de mindes också allt för väl hur problematiskt det varit med den allmänna ordningen före bordellstädernas tillkomst. Framkom det att stängningen skett på utlänningarnas begäran var risken uppenbar att de inte skulle kunna garantera deras säkerhet, ett argument som inte gick att framföra eftersom det fått japanska män att framstå som konstnärer i skörlevnad, och dem själva som bristande i kontrollen. Inte ett budskap man önskade sprida utanför gudarnas öar. Således var de piskade att komma fram med en lösning som tillgodosåg de kristna missionärernas moraliska invändningar och deras eget behov av trygghet på gatorna.

Lösningen blev ett system med registrering av prostituerade. På japanska kallades systemet shogi torishimari kisoku (娼妓取締規則), ungefär ”regler för prostitutionshantering” och implementerades den 2 oktober 1900, sammanlagt var det femton paragrafer som skulle efterlevas. Men där de tidigare varit registrerade i bordellstäderna via det théhus de tillhörde föreslog man nu att de istället skulle registreras på den lokala polisstationen. Detta motiverades som ett första steg mot att utrota prostitution, myndigheterna behövde få information om vem som prostituerade sig och varför de gjorde det. Polisstationerna registrerade namn, födelsedata, anledning till prostitution (inkomstbehov i långt över 90 % av de registreringar som är extanta), föräldraintyg (om de ej var i livet närstående släkting eller vårdnadsansvarig), plats för inkomsternas förvärvande, samt tidigare arbetsplats (för Tokyos del uppgav 85 % Yoshiwara). Dessutom måste de visa upp hälsointyg från myndigheterna där de var folkbokförda. Det här var en betydligt besvärligare byråkrati än de var vana vid och många, särskilt de under 20 år, saknade utbildning och förstod inte alltid formulären.

För en mindre ”administrativ avgift” var många konstaplar villiga att hjälpa dem till rätta i pappersdjungeln eller ha överseende med att vissa handlingar saknades. Dessa avgifter visade sig sedan i många fall vara en ”månatlig avbetalning”. På polisstationerna i närheten av de gamla bordellstäderna kunde extrainkomsterna överstiga lönen. När systemet introducerats och registreringarna färdigställts blev det möjligt för myndigheterna att riva bordellstäderna. Det gjordes stor PR av det inför ögonen på representanter för missionärssamfunden. De kristna missionärerna var nöjda, de prostituerade var frustrerade men belåtna med att de kunde fortsätta det enda yrket de behärskade, kunderna var nöjda då de fick svart på vitt att de inte riskerade veneriska konsekvenser, poliserna som fick extra inkomster var belåtna, och de styrande var särskilt tillfredsställda med att de lyckats göra samtliga inblandade nöjda.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.