歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv

Männen bakom Tokugawa Tsunayoshi

Lämna en kommentar

Problemet med makt, vare sig politisk eller i exempelvis ett företag, är att det alltid finns folk i omgivningen som gör sitt yttersta för att underlätta tillvaron för makthavaren. Allt för att själva bli den som reellt utövar makten. Redan Tokugawa Ieyasu varnade sin avkomma för lismare och sykofanter i deras närvaro. Det var Tokugawa klanens företrädare som skulle utöva makten och inte folk i deras närhet som kunde försöka usurpera den, ett klassiskt problem i den japanska maktutövningens historia. Det fungerade fram till den fjärde shogun Ietsuna som endast var tio år när han tillträdde ämbetet. Därmed också för liten för att i realiteten förstå hur olika fudai, de mest pålitliga av vasaller, flyttade fram sin positioner inom shogunatet.

Han efterträddes av sin lillebror Tsunayoshi som tidigare omnämnts på denna blogg både här och här. Han var 35 vid tillträdet och därför också betydligt mer medveten om sin omgivning och dess sätt att agera. Dessutom var han den förste av shogunerna att ha fått en helt konfuciansk uppfostran. Fadern, den tredje shogun Iemitsu hade först manövrerats bort av sin far och hade hans barnflicka inte reagerat och vidtalat för farfar Ieyasu om det som pågick hade hans yngre och mer intelligente bror sannolikt efterträtt fadern. Därför valde han att medvetet separera på sönerna och ge Ietsuna den traditionella buddistiska utbildningen med martialisk inriktning, medan Tsunayoshi förväntades bli akademiker med rötterna i konfucianismen. Den kom att influera honom starkt och han blev en strikt anhängare av konfucianismens meritokrati.

Det innebar svåra tider för de som åtnjutit höga poster kopplade till sin familjebakgrund. Positioner som börjat anses ”tillhöra” vissa klaner där äldste sonen med automatik efterträdde sin fader förblev obesatta vid pensioneringen. Andra på motsvarande poster noterade att deras kollegers poster förblivit obesatta och vågade inte avgå, trots fallerande hälsa. De började begå misstag och avsattes. I krönikorna hette det att de avgick på grund av dålig hälsa, en indikation på hur pass känsligt läget var, men då de inte omedelbart efterträddes av sin äldste son står det klart att det handlat om avsked på grått washi. Istället kom han att rekrytera duktiga administratörer med betydligt mera modest bakgrund än som ditintills varit normen.

Det första offret på meritokratins altare var Sakai Tadakiyo som först tjänstgjorde som seniorråd (roju 老中) och senare chefsrådgivare (tairo 大老) under Ietsuna. När shogun avled försökte han ersätta honom med en (av otaliga) prins från hovet i Kyoto. Försöket misslyckades tack vare att Hotta Masatoshi satte krokben för hans försök till palatsrevolt. Dagen innan Tsunayoshi formellt tillträdde som shogun avgick han från sin post, sannolikt ombedd av Tsunayoshi personligen som lär ha hotat att avskeda honom inför hela seniorrådet. Hotta fick istället posten som chefsrådgivare till Tsunayoshi men lönnmördades av en yngre kusin redan efter tre år. Även om Hotta hade motsatt sig Sakais planer var han ett barn av det som kan kallas reglerad befordringsgång och det har i efterhand visat sig att Tsunayoshi var mer missnöjd med sin chefsrådgivare än omgivningen uppfattat.

Med Hottas bortgång blev det fritt fram för Tsunayoshi att strukturera om sitt shogunat även om det muttrades bland fudai daimyo, vana som de var vid att besätta de högsta posterna i centralstyret. Denna förändring skulle senare av historikerna benämnas kammarherrestyret, på japanska sobashu goyo och deras maktställning uppkom av att de fungerade som budbärare mellan shogun och hans seniora och juniora rådgivare, toshiyori och wakadoshiyori på japanska. Det gav dem möjlighet att ”tolka shoguns ord” under transportsträckorna och därför blev det viktigt för rådgivarna och administratörerna att hålla sig på god ashi med dem under ämbetsutövningen.

Istället blev det Makino Narisada, slottsherre på det obetydliga Ushikubo borg i Mikawa, Tokugawa klanens ursprungliga lilla domän som inledningsvis tog över. En man som tydligen slet hårt i ämbetet. Kaempfer beskrev honom som runt 70 år gammal när han var 57. Han delade Tsunayoshis syn på konfuciansk meritokrati och tolkade dennes syn på sin administration som att han borde tala fritt ur hjärtat, även när han ansåg att shogun hade en felaktig syn. Tsunayoshis syn på meritokrati upphörde emellertid steget under honom, att kritisera shogun var otänkbart, även när det skedde inlindat och indirekt som var normen i Japan, både då och nu.

Istället kom kammarherrekontoret att växa, Tsunayoshi tog in folk och ersatte dem om de inte visade sig hålla måttet, och jämfört med hur tillsättningen av rådgivare gått till tidigare blev det nu en utökad rekrytering utanför de innersta cirklarna runt shogun ämbetet. Såväl inspektörer, kallade ometsuke, som intendenter, på japanska kanjo bugyo, kom nu in i den inre cirkeln för att de utfört ett utmärkt jobb i sin tidigare position. Det här gav shogun en betydligt bättre inblick i folkets levnadsvillkor, men det innebar inte med automatik att en inbördsintendent kunde utföra ett bättre arbete med att fastställa penningpolitiken. Under företrädaren Ietsuna kom 83 % av kammarherrarna att promoveras till högre självständiga ställningar, men under Tsunayoshi var det endast 42 %, alltså ungefär hälften. Dels beroende på deras brokiga bakgrund, men också för att antalet ökade, i absoluta tal är skillnaden mindre.

Den som satte störst avtryck i historien var Yanagisawa Yoshiyasu som enligt många källor även var Tsunayoshis manlige älskare. Från början var han daimyo i Kawagoe men shogun förlänade honom Kofu som en gång i tiden tillhörde Takeda Shingen. Han blev för all framtid förevigad i historien om de 47 ronin.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.