歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv

Strävar Japan bakåt mot sin förkrigshistoria?

Lämna en kommentar

Japan har drakonisk lagstiftning när det gäller att komma åt den organiserade brottsligheten, i resten av världen känd som yakuza men i Japan under benämningen boryokudan, eller våldsgrupperingar. Anledningen som politikerna anger är att lojaliteten och viljan till självuppoffring är så stor att normal lagstiftning inte räcker till för att komma åt dem. Tydligen räcker inte heller den drakoniska lagstiftningen till. För regeringen Abe vill nu införa ett tillägg om konspirationer som får kritikerna att tala om förkrigstiden. Ett ord som i japanska sammanhang är att likställa med rasist, islamist eller misogyn i dagens Sverige. Det väcker minnen av en tid med militärdiktatur och tankepolis. Håller Japan på att stappla baklänges in i framtiden?

Lagen om organiserad brottslighet är också den lagstiftning som används för att juridiskt hantera terrorism. I lagen nämns 277 olika brott, exempelvis stämpling till finansiering av terrorhandlingar. Premiärministern är ytterst mån om att driva igenom lagstiftningen i god tid före olympiaden 2020 så att polisen har alla de legala hjälpmedel som eventuellt kan behövas ifall olympiaden skulle utsättas för ett terrorhot. Oron att kanske behöva stå med neddragna brallor inför hela världen är förståelig, men lagstiftning är något som används ex post, alltså när något inträffat, inte något som kan förhindra att brott begås. Vill han stoppa terroraktioner i Tokyo är det en bättre underrättelsetjänst som behövs, men antalet japaner som behärskar arabiska skulle inte ens fylla hans kontor. Abes oro har naturligtvis spätts på senaste veckan med det som inträffat i Manchester och London.

De få muslimer som befinner sig i Japan står redan under en bevakning som skulle ge en och annan SÄPO kommissarie en lätt grönaktig ansiktsfärg. Men ett minst lika stort hot kommer från Pyongyang, Japan är ett land där nordkoreanska operatörer kan verka utan att få omgivningens ögon på sig, något som är betydligt svårare för muslimer. För närvarande åtnjuter premiärministern och hans parti starka sympatier i valmanskåren, något som säkert bidrar till att han pressar på och vill ha lagförslaget snabbt igenom i parlamentsutskottet. Men allt fler juristprofessorer, som lusläst propositionen, börjar höja ett varningens pekfinger. Just begreppet stämpling, eller förberedelse, till terrorbrott är en juridisk gråzon, inte minst eftersom det tänkta tillägget uttryckligen inte kräver att förövarna ens behöver försöka verkställa sina planer. Terrorist som kommer på bättre tankar är således lika medskyldig som de som går till verket med sina planer.

Rent hypotetiskt innebär detta att en perifer aktör som ombetts att göra ett bankuttag på ett antal tusen kronor för att köpa sprängmedel och detonator, men ångrat sig efter uttaget, kan åka dit enbart på sitt uttag eftersom bevisbördan skall vara omvänd. Alltså att den misstänkte måste bevisa att det uttagna beloppet skulle användas till något annat. Trots försäkringar om motsatsen sprids det nu en fruktan för att denna lagstiftning skall kunna användas mot oliktänkande, rabulister och aktivister. Enkelt uttryckt; hur försvarar man sig mot anklagelser om vad som pågått respektive varit frånvarande inne i skallen? Det går inte, svårare är det inte.

Ett annat tänkbart scenario är att någon i Sverige bosatt muslim som låtit sig rekryteras till IS ingår i en cell verksam i Japan, denne reser in i Japan på ett svenskt pass och vid en kontroll visar sig vederbörande kunna kommunicera fullgott på svenska och släpps in såsom svensk. Hens uppdrag är att rekognoscera lämpliga platser för ett attentat, en dag stöter hen på ett par svenska turister som slår följe och fastnar på diverse övervakningskameror. För att använda Lenins terminologi har de varit nyttiga idioter och gett terroristen täckning som helt vanlig svensk. Hur skall de bevisa att de bara blivit utnyttjade av en kallt beräknande person med utomordentlig social kompetens?

Efter varje terrordåd reagerar nationerna, där Norge är ett lysande undantag, med blodtörstig hämndlystnad. En fullt förståelig mänsklig reaktion på sanslöst urskillningslöst våld. Det är därför det är så viktigt att grundläggande krav på rättssäkerhet ställs på den lagstiftning som drivs igenom. Det gäller likväl för Japan som Sverige. Statistiken för 2015, den senast tillgängliga visar att, 99,7 % av de åtalade vid en japansk domstol dömdes för brott. Tre på tusen åtalade gick fria. Siffror värdiga Sovjetunionens domstolar på 60- och 70-talet. En slutsats man kan dra av detta är att japansk polis och åklagare är sanslöst nitiskt effektiva. En annan är att premissen att man är oskyldig till dess motsatsen bevisats har satts ur spel. Om så är fallet har även rättssäkerheten satts ur spel. Motsvarande siffra för förkrigs Japan var mer betryggande, då fälldes 98 % av de åtalade, och då var åklagare och polis minst lika nitiska.

Inslaget av rättsosäkerhet är så påtagligt att det annars tämligen försiktiga Advokatsamfundet har reagerat starkt och uttalat sitt direkta motstånd mot tilläggsförslaget. De reagerar över att det saknas begränsningar och definitioner på vad som i lagens mening skall utgöra stämpling och ifall lagen verkligen skall tillämpas krävs ett övervakningssamhälle på nordkoreansk nivå.

En ad hoc organisation som kallar sig Kyobozai No arrangerar seminarier under vår nationaldag och avslutar med en demonstration framför det japanska parlamentet på torsdag. Mellan klockan 12 – 13 lokal tid, så uppenbarligen hoppas de folk är villiga att offra sin lunchrast för att uttala sin protest.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.