歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv

Passar japanska kvinnor och svenska män ihop?

4 kommentarer

I ett tidigare inlägg har bloggen redogjort för fördelarna och nackdelarna med en japanska. Det öppnar naturligtvis upp frågan om vilket slags man som bäst lämpar sig för dessa kvinnor och hur äktenskapen kan tänkas utveckla sig för olika slags kombinationer av svenska män och japanska kvinnor, vare sig de träffats i Sverige eller Japan. Har de träffats i ett tredje land, exempelvis som studenter, är förutsättningarna lite annorlunda och faller utanför detta inläggs intentioner. Det blir då också oundvikligt med en del generaliseringar och det säger sig självt att på mikronivå är skillnaderna och undantagen markanta, men för att en diskussion skall bli meningsfull tvingas vi bunta ihop såväl män som kvinnor i något så när representativa kategorier och hantera dem som ett slags typfall. Bloggen skall också titta på varför de japanska kvinnorna utvecklats som de har och vad det innebär för dagens tekireiki generation. Tekireiki betyder ungefär ”lämplig ålder” och kan kanske jämföras med det något gammalmodiga uttrycket ”giftasmogen”.

Sverige älskarna är en klart begränsad skara, eftersom de flesta unga japanskor har en synnerligen vag uppfattning om vad Sverige är och än mindre hur svenska män fungerar. Men understundom dyker det upp ett TV program eller en artikel i något magasin. Och precis som att svensk rapportering om Japan kännetecknas av exotism, fördomsbekräftelse och repetition av invanda grepp gör japansk rapportering om Sverige samma misstag. Fri sex (vad det nu innefattar, kostnadsbefriat?) är en av dessa återkommande fördomar. Japanska kvinnor som är intresserade av multipla partners tror därför att ett äktenskap med en svensk man innebär stor frihet på det här området. Nu skall det omedelbart noteras att ytterst få japanskor har detta intresse, men då befolkningen är stor innebär det att bloggen blivit tillfrågad om denna möjlighet tre gånger. Så en man som själv kan tänka sig någon form av swinger livsstil kan det vara en fördel att vara ytterst konkret och tydlig redan inledningsvis.

En annan grupp bland Sverige älskarna är kvinnor som vill ha ett ”jämlikt” äktenskap. Tanken på en man som plockar upp efter sig, diskar, städar, tvättar och tar ut telningarna på promenader och hämtar samt lämnar på dagis och lagar mat när han kommer hem är en ofattbar lyx. I den skärningspunkten uppstår också problemet med hur de definierar jämlikhet. De utvecklas lätt till typen som tar hela armen när mannen räcker dem fingret. Man bör dock inte döma dem för hårt, då de saknar den här erfarenheten förstår de inte riktigt var en lämplig gräns skall dras. För mannen som gillar alla de här aktiviteterna är det naturligtvis totalt problemfritt, men för den som definierar jämlikhet som något slags lämplig fördelning mellan könen gäller det att vara på sin vakt och kanske också tidigt tydliggöra att det handlar om fördelning och inte ensidighet.

Dolph Lundgren syndromet drabbar den del av kvinnorna som blir knäsvaga av storväxta muskulösa män med blont hår och klarblå ögon. Här handlar det således om att kunna urskilja lust och attraktion från genuin kärlek. Inte alltid så lätt då dessa kvinnor framstår som genuint förälskade. Det gäller inse att exotismen är riktad mot en själv och försöka luska ut om det finns något mer substantiellt bakom den fasaden. När det exotiska blir vardag slutar det också per definition att vara exotiskt. Den här gruppen är betydligt större då den på intet sätt är specifikt avgränsad till svenskar.

Gaijin jägare är den kanske vanligaste gruppen. Ofta kan de engelska halvskapligt, de har lagt ner tid och pengar på att studera engelsk konversation, ofta i förhoppningen om att kunna snärja sin lärare (att ta ett sådant jobb underlättar således). Bloggen har personligen alltid haft svårast för denna kategori då de framstår som renodlat rasistiska genom att de totalt försakar japanska män. Och de känns lättast igen på deras åsikter om den japanske mannen och deras panegyrik för västerländska män. Men för den som inte har tid eller begåvning att studera japanska är dessa kvinnor den sakligt sett mest tillgängliga kategorin. Var dock emotionellt och intellektuellt förberedd på att dessa kvinnor kan framstå som väl kategoriska och när de landat dig i äktenskapet saknar de plötsligt personliga mål i livet. Hålet fylls sannolikt med barn och det innebär att äktenskapet kan fortgå tämligen smärtfritt de nästa tio till femton åren. Men när barnen kommer upp i tonåren får hon plötsligt det där tomma hålet av bristande måluppfyllelse tillbaka och den som är oförberedd står inför en äktenskaplig kris. Är ni bosatta i Sverige har hon sannolikt också lärt sig svenska under den här tidsperioden, medan mannens japanska är lika obefintlig som den alltid varit. I hennes ögon har mannen stått intellektuellt stilla medan hon själv utvecklats. Hon känner att gapet blir allt större och att hon är den som får bära alla bördor i familjen och börjar söka sig ut ur äktenskapet.

Haafuhaha betyder mor till mixat japanskt barn. Den här kategorin återfinns som regel bland professionella kvinnor som passerat de trettio. De har fått lära sig den hårda vägen att de inte kommer att ingå äktenskap med en japansk man, de är för smarta och tjänar för bra, men de vill gärna ha barn och inga barn är gulligare än de som har japansk mor och västerländsk far. En del är faktiskt så klara och tydliga att de ber mannen att ta ett fertilitetstest innan de är redo att inleda en relation. Får du den frågan skall du alltså vara klar över att din roll i äktenskapet är begränsat till spermadonatorns. De flesta av dessa kvinnor är dock betydligt smartare än så och försöker bakvägen ta reda på att mannen inte är steril. Här finns en påtaglig risk att när de fått ett välskapt barn ser de inte längre någon roll för dig i sina liv.

Kikoku shijo kallas japanskor som under sin barn- eller ungdom levt ett flertal år utomlands. I något slags snäv definition är de inte ”riktiga” japanskor, åtminstone inte ifall man frågar japanska män. Detta stör dem emellertid inte särskilt mycket då de ”västerniserats” under sin långa vistelse utomlands. Här bör man tänka på att det är det land de vistats i som präglar dem. En japanska som bott fem år i Frankrike är väldigt annorlunda mot den som bott fem år i USA. De gillar den frihet och självständighet de uppnått under sin tid i utlandet och vet att en japansk man aldrig skulle ge dem samma utrymme. De söker sig därför till västerländska män, helst de som kommer från samma land de bott i. Den som gillar tyskor med platt rumpa och små bröst kan därför lämpligen söka sig en japanska som växt upp i Düsseldorf.

Kontrollfreaks återfinns som en marginell grupp och de hittas mycket specifikt bland kvinnor som vill gifta sig med en gaijin men bo kvar i Japan. Hon sätter detta som ett specifikt krav, och det hänger samman med att hon i realiteten kommer att kontrollera allt eftersom språk, kultur, administrativa rutiner och mycket annat känns så främmande att många män helt enkelt väljer att överlåta totalansvaret på henne. Det skall inte förnekas att det sannolikt kan upplevas som en behaglig tillvaro, men över tid är det mer sannolikt att en känsla av hjälplöshet och otillräcklighet sprider sig. Ju mer du börjar diskutera henne med kompisar, särskilt om det är svenska kompisar över Skype, ju mer kan du vara säker på att du hamnat i flugfällan och klistret som gör dig orörlig är hennes närmast OCD liknande omtanke om ditt välbefinnande.

Alla andra är då naturligtvis de som helt saknar baktanke, där man råkar träffas och upptäcker att man trots stora avstånd och olika kulturer ändå har mycket gemensamt. Tycke uppstår och växer till ömsesidig kärlek, parlek inleds och utvecklas till samlevnad. För att maximera sina möjligheter gäller det då att behärska åtminstone lite mer än endast basal japanska. Bland dessa möten är det ytterst få av japanskorna som behärskar något annat än japanska. Goda språkkunskaper blir det frö som får kärlekens blomma att spira.

Vad är det då hos japanskorna som tilltalar svenska män? Ja, det vet vi faktiskt inte, eftersom det aldrig gjorts några undersökningar. Däremot har utländska män gifta med japanskor och bosatta i Japan fått besvara en del enkäter, huruvida de överensstämmer med den svenske mannens prioriteringar är således omöjligt att säga, men en del svenska män ingår i dessa undersökningar och därför har vi inget annat att utgå ifrån.

Utseendet som då innefattar hela paketet så att säga. Männen anser att japanska kvinnor framhäver sin feminitet istället för sin feminism. Att de anpassar sin make-up till situation och omständigheter (de var rörande överens om att västerländska kvinnor lägger på allt för många lager) och att de alltid är elegant klädda. Jag behöver aldrig skämmas när vi är ute tillsammans, sammanfattar en kanadensare det.

Barnuppfostran verkar också viktig, mera exakt att de slipper blanda sig och ta ansvar. Japanskorna sover i samma rum som bebisen så att hon snabbt skall kunna vyssa eller mata barnet på natten om det vaknar. Mannen får sitt eget sovrum så han kan sova lugnt hela natten och gå till jobbet fräsch och utsövd på morgonen. Här ligger en del föråldrade attityder och ruvar, bloggen är lite osäker på hur applicerbart denna fråga är på svenska män.

Matvanorna är tydligen en höjdare, det stora inslaget av japansk mat som är betydligt hälsosammare än det västerländska köket är en bidragande orsak då de inte kan föreställa sig att en västerländsk kvinna kan laga japansk mat åt dem. Att själva lära sig laga japanskt har tydligen inte föresvävat dem.

Förvaringstalang nämns också. Japanskorna kan få in tio gånger mer på samma volym som en västerländsk kvinna jublar en dansk man. Jämfört med en västerländsk bostad är det onekligen en talang som har sitt värde ifall man lever tillsammans i Japan. Bloggen får hoppas att vare sig dansken eller japanskan är hoarders, men behovet av prylar verkar väl starkt.

Personligheten är det som väger tyngst. Hon blir inte upprörd om jag måste arbeta en helg säger en amerikan. Tvärtom stöttar hon mig och hjälper till, jag vet att jag inte behöver oroa mig för barnen även om jag lovat dem att vi skulle gå till parken. En återkommande fras är att deras beslut och åsikter inte ifrågasätts, att hon är lydig (det är en vältränad hund också).

Intressant är att på ett område är det en svensk man som sticker ut. Han hade dejtat en japanska som framhärdade i att japaner var bäst, att hon var så lycklig över att födas som japan. Han påpekade att den sortens snäva syn på omvärlden innebar att hon skulle ta samma tunnelsyn med sig in i äktenskapet, så han avbröt förhållandet. Vad han förmodligen inte insåg var att hennes omvärldssyn egentligen var obefintlig. Hennes syn på att Japan var bäst bygger på att hon i praktiken inte känner till annat än Japan.

Det kan därför vara bra, om ett förhållande verkar hållbart och riktningen mot äktenskap är utstakad, att ta med henne till Sverige (såvida hon inte tillhör Sverige älskarna, då vet hon antagligen mer om Sverige än de flesta svenskar) och visa fram att andra länder minsann också kan (det kan då vara lämpligt att minimera hennes interaktion med servicenäringarna). Dessutom innebär det att hon plötsligt får känna på hur jobbigt det kan vara med språkförbistring. Även den som kan utmärkt japanska ligger alltid i underläge till den som har det som modersmål.

Det genomgående temat bland männen är uppenbarligen att de föredrar väna anpassningsbara kvinnor som sätter dem på en piedestal och framhäver deras förträfflighet. Den som önskar sig en jämlik partner som delar ansvaret och ekonomin, som är villig att låta mannen vara en aktiv del av barnuppfostran och föredrar en kvinna som emellanåt tar sexuella initiativ söker sig lämpligen till andra jaktmarker än den japanska. Detta förklaras utmärkt och ingående av Japanbloggen som har många artiklar om diskrepansen mellan bilden av den japanska kvinnan och verkligheten.

Men en som tveklöst är nöjd med en japanska är Peter Stormare, här tillsammans med sin fru Toshimi.


4 tankar om “Passar japanska kvinnor och svenska män ihop?

  1. Ping: Fördelar och nackdelar med japanska kvinnor | 歴史館

  2. Ping: Bloggens läsrekommendationer | 歴史館

  3. Ping: Stor skillnad på olika japanskor | 歴史館

  4. Ping: Vad gör japanerna till japaner? | 歴史館

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.