歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv

Dvärgshogunen mera känd som hundshogunen

7 kommentarer

Tokugawa Tsunayoshi var Ietsunas fem år yngre broder och när Ietsuna dog hastigt och lustigt före sin 40 årsdag fann sig Tsunayoshi i positionen som shogun, den femte i ordningen inom Tokugawa dynastin. Han är mest känd som Inu kubo eller Hundshogunen, kubo är honrärsuffixet för en shogun, yepp han hade sitt eget suffix, ungefär som –san eller –kun används i dagens japanska. Den delen av hans historia har beskrivits i detta inlägg. Istället skall dagens inlägg beskriva en helt annan sida av honom.

Tolv av de femton Tokugawa shogunerna ligger begravda i antingen templet Kaneiji i dagens Ueno park eller Zojoji som ligger alldeles i anslutning till Tokyo Tower, en marginellt högre men betydligt mer anskrämlig köpa av Eiffeltornet. 1958 hade byggnadsingenjörerna kommit på metoder för att förstärka byggnader mot jordbävningar. Zojoji är ett enormt tempel och prästerskapet ville därför förstärka det, för att komma åt grunden var de tvungna att gräva upp de shoguner som låg begravda där. Det innebar att historieforensiker fick möjligheten att mäta upp deras kvarlevor.

Eftersom shogunerna låg begravda i Edo kunde de inte också ligga i deras familjetempel Daijuji i Okazaki. I deras ställe skickas en ihai, ett slags begravningsstav med deras dödsnamn och en del annat inristat. Traditionen vid den här tiden var att ihai skulle vara lika lång som den avlidne. Historikerna hade nu en möjlighet att bekräfta denna teori, och den verkar stämma. Stavarna var inte exakt lika långa, men metoderna att fastställa längd på ett skelett 1958 och det faktum att de under Edo perioden inte fick vidröra en shogun, inte ens en avliden shogun, medför att små diskrepanser är oundvikliga. I stort sett stämde de överens, och det öppnar upp för en intressant betraktelse.

Tsunayoshi var sannolikt dvärg. Han ligger begraven i Ueno, så hans kvarlevor har inte grävts upp, men den ihai som står i Daijuji är endast 124 cm lång. Tills dess hans kvarlevor kommer i dagen är det således endast en obekräftad teori, men om det stämmer skulle det förklara en hel del av hans karaktärsdrag. Med detta inte sagt att dvärgar skulle ha samma karaktärsdrag, men japaner har lite tolerans för avvikande. Tsunayoshi har med stor säkerhet haft en besvärlig uppväxt, något som verkar bekräftas av att han ogärna lämnade sitt palats i Kanda. Det skulle också förklara hans vurmande för djuren.

Det finns ett gammalt skämt som säger lås in din hustru i ett rum i 24 timmar och din hund i ett annat rum lika länge. Se vem som är glad att se dig när du öppnar dörren. Poängen är att en hund ger sin ägare villkorslös kärlek, säkert något som Tsunayoshi känt stort behov av ifall han avvikit så markant från omgivningen. Han var bland människorna känd för att vara kolerisk och en renodlad tyrann mot de som irriterade honom, samtidigt som han var öm och kärleksfull mot djuren. Denna dikotomi skulle onekligen vara lättare att förstå ifall han var dvärg. En hund hänger inte upp sig på sin ägares höjd över havet.

Tsunayoshi var djupt gripen av de neo-konfucianska strömningarna i Kina, fokuseringen på lojalitet och självuppoffring tilltalade hans personlighet. Han lät uppföra Yushima Seido, ett jättelikt konfucianskt tempel i Yushima, inte långt från dagens Tokyo Universitet. Templet anses utgöra startpunkten för det japanska skolsystemet, Tsunayoshi ville att alla barn skulle få lära sig om lojalitet och självuppoffring, vanliga teman i totalitära system. Yushima Seido kom att utvecklas till ett slags universitet för centralbyråkrater, i praktiken kom det att krävas att man genomgått utbildning där för att nå de högre positionerna inom shogunatets byråkrati. Yushima Seido skulle visa sig vara ett påkostat projekt. Tillsammans med återuppbyggnaden av Edo, efter den stora Meirekibranden under hans föregångare efterlämnade han en närmast tom skattkammare. Det skulle kräva ett helt sekel innan shogunatet kunde återta sina finansiella muskler.

Precis som sin bror avled Tsunayoshi utan någon manlig avkomma, därmed dog också Tokugawa dynastins stam. I fortsättningen var det kadettgrenarna som skulle förse Japan med shoguner.

7 tankar om “Dvärgshogunen mera känd som hundshogunen

  1. Ping: Bloggens läsrekommendationer | 歴史館

  2. Ping: Männen bakom Tokugawa Tsunayoshi | 歴史館

  3. Ping: Japans syn på invandring återpeglad i statistiken | 歴史館

  4. Ping: När Sverige blev känt i Japan | 歴史館

  5. Ping: Hundarnas Shogun | 歴史館

  6. Ping: Trädgårdsmästarna var Japans första organiserade spionorganisation | 歴史館

  7. Ping: Valfångstens historia i Japan | 歴史館

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.