歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


3 kommentarer

För den som funderar på att studera japanska

Hiragana är nödvändigt att kunna

Att studera eller icke studera japanska, det är frågan. Högstadieelever som skall börja gymnasiet till hösten och gymnasieelever som skall läsa vid universitet om några månader går säkert omkring och funderar på vad de skall läsa och hur det kan tänkas bli. En liten obetydlig minoritet av dessa funderar specifikt, eller har redan valt att, påbörja studier i japanska. Detta inlägg är tänkt att vara vägledning till deras beslut, inte minst eftersom deras lärare inte kan vara det. Inlägget är därför långt och inträngande, men det bör också kunna fungera som referens i många år framöver.

Läs mer


Lämna en kommentar

Historiska orsaker till inslaget av rotfrukter i japansk diet

I Nerima-ku som ligger i Tokyos nordvästra utkanter kunde man, åtminstone tills för några år sedan, fortfarande finna små åkerlappar som en påminnelse om att Edo till ytan var betydligt mindre än Tokyo. Redan vid ingången av 1700-talet var Edo världens största stad med över en miljon invånare, att utfordra en stad i den storleksordningen, innan det fanns snabba kommunikationsmedel, var en grannlaga uppgift. Den kunde ställa till en hel del besvär för shogunatet, särskilt när förutsättningarna förändrades. Läs mer


Lämna en kommentar

Göra karriär som underhållningsartist i Japan

Den japanska underhållningsvärlden liknar ingen annan, men så har den också sina rötter i kabuki och geisha underhållning. Bloggen har tidigare beskrivit hur japanska underhållare är världskändisar i Japan, japanerna är fullt övertygade om att de är lika kända utanför Japan, men det omvända förhållandet råder också. Big in Japan är en fras som beskriver många artister som lyckas stort i Japan men sällan några andra ställen, ofta till stor frustration för dem själva. Det förvånar säkert många att Bon Jovi och Queen slog igenom stort i Japan långt innan resten av världen tog dem till sig.
Läs mer


Lämna en kommentar

Svensk och japansk polis

Är Japan en polisstat? Frågan, om än en smula drastisk, är inte helt oberättigad. Anledningen är att man upplever dem som allestädes närvarande, inte minst om man kommer från Sverige. En starkt bidragande faktor är koban eller polisboxar. Små mini-polisstationer utspridda runtom i samhället. Kanske något som den svenska närpolisorganisationen strävat efter, men den som gör en okulär jämförelse, finner snabbt att det finns stora skillnader i synlighet mellan svensk och japansk polis arbetsmetoder. I detta inlägg tar bloggen upp den japanska polisen och dess tillväxt.

Läs mer


1 kommentar

När Japan kunde blivit ryskallierad

Det torde för de flesta vara allombekant att kommendör Matthew C. Perry 1853 var den som tvingade Japan att öppna sina hamnar via s.k. kanonbåtsdiplomati. Japan hade inte tillräckligt starkt kustartilleri för att kunna sätta emot de amerikanska kraven. Men försöken att öppna upp Japan hade pågått länge, så shogunatet var på intet sätt överraskad över kraven, men de saknade den tekniska förmågan att stå emot, resultatet av 250 år av självvald isolering. Det landet som hade haft bäst förutsättningar före amerikanernas ankomst var tsarens Ryssland. Läs mer