歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Tankar kring japanska historiska termer

Första världskriget blev naturligtvis det först när andra världskriget utbröt, innan dess var det antingen världskriget eller stora kriget (Great War). Vår tids benämning av händelser och dåtidens sammanfaller inte alltid. Det är först när samhället fick ett utbyggt och snabbt nyhetsflöde som behovet av samlande terminologi som exempelvis tsunamikatastrofen blir en nödvändighet. Sedan kan benämningarna skilja sig åt, ganska radikalt mellan olika länder. Amerikanerna talar om American Revolutionary War medan vi benämner det samma för amerikanska frihetskriget, men det är en avgörande skillnad mellan befrielsekrig och revolutionskrig. Det senare indikerar vissa konsekvenser av stridigheterna, det förra gör det inte i samma utsträckning. Valet av terminologi påverkar därför de intryck vi samlar på oss. Därför kan det vara intressant att veta lite om hur japanska historiker benämner olika incidenter i historien och hur de skiljer sig åt. Läs mer


1 kommentar

Okinawa den perfekta platsen för el-bilsprojekt

I Holland diskuteras det för närvarande att förbjuda fordon drivna av fossila bränslen, tydligen skall detta också omfatta hybrider. Huruvida det även skall inkludera lastfordon, bussar, brandbilar och liknande är lite svårt att få grepp om, men oavsett dessa aspekter är det ett oerhört ambitiöst åtagande, inte minst eftersom datumet tydligen skall sättas till 2025. Drar diskussionerna ut på tiden är det väl sannolikt att datumet skjuts framåt. Detta får bloggen osökt att tänka på Okinawa.
Läs mer


Lämna en kommentar

Spillror av Edo för Tokyoflaneraren

Tokugawa shogunernas palats, Edo borg var i stora drag ungefär dubbelt så stort som det palatsområde där kejsaren huserar idag. Den yttersta vallgraven fylldes i och marken kom att användas för att bygga parlament och regeringsbyggnader, byggnader som verkar ritade av preussiska brutalister med ADD. Runtomkring låg de herrgårdsliknande byggnader, på japanska yashiki, som innehades antingen av daimyo i bygderna, eller hatamoto i närheten. När shogunatet föll fanns det plötsligt inte längre något behov för daimyo att ha kvar sina dyra bostäder i Edo. Den nya regeringen lade beslag på dem i samband med att de gamla provinserna, han, omvandlades till prefekturer, ken. Tyvärr innebär det att ytterst få byggnader från den här tiden finns kvar i dagens Tokyo. Marken är helt enkelt för värdefull att användas för något slags Skansen inne i centrala stan.

Nagaya från Sadowara provinsens herresäte i Edo.

Läs mer


1 kommentar

Japanska jordbävningar och deras historia

Kumamoto prefektur har drabbats av en serie jordbävningar, först varningsskalv, som var nog så allvarliga, och så ett jätteskalv med magnitud 7.5 och ett stort antal dödsoffer. Japanska folket är härdat och tar det hela med upphöjt lugn. Samtidigt är skalvet det största sedan katastrofen i Tohoku, eller regionen kring staden Sendai (仙台), och utanför Kumamoto ligger ett kärnkraftverk som ironiskt nog också heter Sendai (川内), men som synes skrivs det med helt andra tecken. I svensk rapportering blir det därför en smula förvirrande eftersom det initialt verkar som om artiklarna drabbats av geografiskt prodrom. Idag tar bloggen en titt på jordbävningar i Japan. Läs mer


Lämna en kommentar

Spionen som stannade i kylan

En av de spioner som haft direkt effekt på den historiska utvecklingen är tämligen okänd i Sverige, men han kom att bli den avgörande faktorn för Hitlers undergång. USA och Storbritannien framstår i den europeiska historieskrivningen som befriarna från nazismen. Men mer än något annat är det nog det sovjetiska folkets lidande och uppoffringar som knäckte den nazistiska krigsmaskinen. Mannen som gjorde det möjligt hette Richard Sorge och kom ursprungligen från Baku i Azerbajdzjan. I GRU, den sovjetiska militära underrättelsetjänsten, gick han under täcknamnet Ramsay.
Läs mer