歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv

Tre Ärevördiga Hus eller reservshogunerna

1 kommentar

En starkt bidragande orsak till att det japanska kejsarhuset har överlevt som dynasti ”sedan urminnes tider”, som japanerna beskriver det, är att kejsarna i mångt och mycket fungerade som avelstjurar. Förutom primärhustrun kunde de ibland ha runt 40 sekundärfruar samt tillgång till ett stort antal konkubiner och tjänarinnor. Eftersom successionsordningen inte reglerades var det fritt att välja bland en uppsjö av avkomma och ett råd bestående av klanmedlemmar från Fujiwara rådgjorde inbördes och beslöt om ny tronarvinge. Efter tusentals år av inbördes relationer mellan Fujiwara och kejsardynastin blev den genetiska massan väl likartad och det hade nog börjat synas när Tokugawa Ieyasu tillträdde som hegemon.

Ieyasu grubblade mycket över hur han skulle kunna garantera sin egen dynasti som shogun på motsvarande sätt som kejsaren gjort. Ett uppenbart svar var att producera stora mängder avkomma, men då löpte han samma risk att någon annan klan tog på sig att förse Tokugawa med kvinnor så att de indirekt den vägen kunde kontrollera klanen. Det andra var att en shogun förväntades vara aktiv inom politiken, lagstiftningen, diplomatin och administrationen, områden som kejsaren var förskonad ifrån. Tiden för kvinnoförlustelser var därför begränsad så det gällde att hitta en annan lösning. En orsak till grubblerierna var att han var tveksam huruvida Hidetada, hans tredje son var kapabel att ta över. Under slaget vid Sekigahara gjorde han bort sig rejält inför sin far, men då Ieyasu redan förlorat de två äldsta sönerna, den ene till seppuku beordrat av Oda Nobunaga och den andre till fåfänglighet (enligt Ieyasus synsätt). Ieyasu tog med sig sina grubblerier i graven.

Hidetada var väl medveten om faderns grubblerier och i stunder verkar de också ha ansatt honom, men han var allt för upptagen med att bygga ut Edo för att konkret vidta några åtgärder. Istället skulle detta falla på hans egen äldste son Tokugawa Iemitsu. En av hans första åtgärder efter ämbetstillträdet var att deklarera sin yngre broder, Tokugawa Tadanaga för sinnessjuk och begärde att han skulle begå seppuku i Takasaki där han befann sig i husarrest. En bidragande anledning till det brutala beslutet var att modern hade förespråkat Tadanaga som Hidetadas efterträdare, Iemitsu visade omedelbart vem som bestämde och att konsekvenserna kunde bli digra för den som motsatte sig honom.

Iemitsu var tolv år när farfar avled, han beundrade honom starkt och spenderade mycket tid hos honom nere i Suruga. Han var därför också väl medveten om farfaderns grubblerier och när han tillträtt ämbetet som shogun blev förståelsen för resonemangen mer påtaglig. Ieyasu gjorde alla sina söner till daimyo, nionde sonen Yoshinao övertog Nobunagas gamla domän Owari, tionde sonen Yorinobu fick ta över Kii, nuvarande Wakayama och elfte sonen Yorifusa blev härskare över Mito i Hitachi provinsen, dagens Ibaraki. 1633, året efter han eliminerat Tadanaga, utsåg han de tre släktgrenarna till gosanke (御三家) eller de ”Tre Ärevördiga Husen” med speciella privilegier, exempelvis utsågs klanledarna för Owari och Kii med automatik till Dainagon och Mito till Chunagon, två poster som med dagens språkbruk skulle kallas statssekreterare, alltså de som håller den verkliga makten bakom den minister som utgör ministeriets fasad. Till skillnad från andra daimyo behövde de inte inlämna trohetseder till shogunatet när ett nytt klanöverhuvud tillträdde. I gengäld skulle de förse primärhuset med kandidater till shogun i det fall att det inom huvudlinjen saknades lämplig kandidat. Det kom de att göra vid två tillfällen, åttonde shogunen Yoshimune kom från Kii klanen precis som den trettonde, Iemochi. Kii klanens överhuvud idag heter Tokugawa Tokoko, är född 1956 och är både barnlös och ogift, klanen kommer därför att dö ut när hon avlider.

En tanke på “Tre Ärevördiga Hus eller reservshogunerna

  1. Ping: Trädgårdsmästarna var Japans första organiserade spionorganisation | 歴史館

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.