歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Keian – japansk arbetsförmedling sedan 1600-talet

I det japanska ståndssamhället var det köpmännen som stod längst ned på den officiella stegen. Under dem fanns det några som kallades hinin, icke-människor och eta eller besudlade. Men då de inte räknades som människor, ett vanligt tillmäle var ”fyrfoting”, ingick de inte heller i samhällssystemet. Anledningen till att köpmännen befann sig längst nere i hierarkin var att de hanterade pengar, och detta såg samurajen som en ovärdig hantering. Det buddistiska idealet är att avsvärja sig alla behov och då pengar representerar just behov såg de ner på dem som hanterar det. Läs mer


2 kommentarer

Date Masamunes oro kommer i dager

En blogg som behandlar japansk historia ägnar sig definitionsmässigt åt det förgångna, dessutom åt något från den svenska verkligheten avlägset beläget. Således är det naturligt att innehållet ur ren nyhetsaspekt kanske inte är direkt upphetsande. Idag tänkte dock bloggen göra ett litet avsteg och presentera en smärre sensation, inte så att den skulle platsa på Expressens löpsedel, men för den som fascineras av Japans historia är det icke desto mindre anmärkningsvärt. Ett brev från Date Masamune till Toyotomi Hideyoshi från 1590 har kommit i dagern. Det händer ibland att någon brudkista eller liknande som gått i arv flera generationer och kvarstått oöppnad i flera hundra år hamnar i nya händer som nyfiket tar del av innehållet. Läs mer


2 kommentarer

Liten språklektion i arkaiska uttryck 2

Det är snart en månad sedan den föregående språklektionen i arkaiska uttryck. Det är således hög tid att på nytt ta en titt på uttryck som mera sällan används, men som kan göra underverk för hur man framstår i japanens ögon. De är mäkta stolta över sin långa historia, och den som visar att man förstått något av den högaktas.

Ett av de första uttrycken studenten av japanska lär sig är arigato gozaimasu eller tack så mycket. Läs mer


Lämna en kommentar

Negativa räntor – den japanska erfarenheten

Sveriges Riksbank har sedan ungefär ett halvår tillbaka drivit en negativ räntepolitik, idag ligger reporäntan på -0,35 %, i teorin betalar de för nöjet att låna ut pengar. Välkommen till den verklighet Japan levt under i drygt tio år. Den japanska motsvarigheten till reporäntan, s.k. dagslåneränta har sedan 2001 legat på 0 % med ett kortlivat undantag 2007 – 2009. Eftersom centralbanken i Japan primärt arbetar med handel av statspapper (detta sköts av Riksgälden i Sverige) och de betalar köparna för att ta emot dessa papper har alltså Japan i realiteten haft negativ ränta i över ett decennium.

För Japans del är det ett resultat av den fastighetsbubbla som sprack i inledningen av 1991. Fallande fastighetspriser gjorde att köpare höll sig undan då de förväntande sig att priserna skulle falla ytterligare, något som gärna besannades då överbelånade fastighetsägare tvingades sälja av sitt bestånd för att för att klara räntebetalningarna. Läs mer


Lämna en kommentar

Knappast en smältdegel men mer diversifierad än man ger sken av

Japan uppges ibland vara ett homogent land, den förre premiärministern Yasuhiro Nakasone försökte använda det som ett argument för att Japan hade ett gigantiskt handelsöverskott gentemot USA under mitten av 80-talet. Han menade att den komplexa sammansättningen av den amerikanska nationen, med alla olika minoriteter som måste samsas bidrar till att folk drar åt olika håll, medan det homogena Japan agerade som en gemensam aggregerad enhet. Han blev oerhört kritiserad för uttalandet både i Japan och USA, men han ansåg sig ha rätt och drog aldrig tillbaka det. Läs mer