歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Tokugawa periodens blodiga inledning – del 1

Tokugawa eller Edo perioden räknas som regel mellan 1600, efter slaget vid Sekigahara, eller 1603, Tokugawa Ieyaus utnämning till shogun, fram till 1868 då Meiji perioden och Japans övergång till modernism inleds. Det är totalt oväsentlig ifall man väljer 1600 eller 1603 som startskottet. Det alla beskrivningar har gemensamt är att dessa 265 eller 268 år beskrivs som en enda lång period av intern fred i Japan. Det är riktigt att i förhållande till den föregående Sengoku, eller stridande staters, eran så avstod japanerna från provinsiella krig med varandra. Det innebar dock inte att allt var frid och ro. Läs mer