歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Japan, från 700-talet eller 1800-talet, det är frågan

Hur länge har Japan varit Japan? Frågan kan tyckas märklig, för oss i västvärlden är den ganska lätt att besvara. Sedan Marco Polo publicerade sina reseskildringar. Vi har således betraktat öarna längst i öster utanför det asiatiska fastlandet som Japan i 700 år. För japanerna är det inte lika enkelt, den beteckningen är nämligen kinesisk, eller för att vara mer specifik, mongolisk. För Marco Polo beskrev de ett rike där solen steg upp, Je´ban, som Kublai Khan några år tidigare försökt invadera med en jättelik flotta inte mindre än två gånger, men misslyckats vid bägge tillfällena. Läs mer


1 kommentar

10 000 nyanser av rött

Precis som mången annan industri har japanska tillverkningsföretag förlagt mer och mer av sin produktion till Kina. En iPhone är utifrån alla praktiska perspektiv en kinesisk produkt, men det är också en Aquios från Sharp, som är den bäst säljande japanska smartphone. Skillnaden är att japanska företag har gjort det under höga skrin och djupa protester. Det var likadant under handelsfriktionens år i slutet av förra milleniet, när japanska bilföretag mer eller mindre tvingades förlägga biltillverkning till USA. Den alerte observatören noterade att de undvek Detroit som om det var pestsmittat. Läs mer


Lämna en kommentar

Japanskt nyval – och svenskt

Nyval för Löfven

Nyval i både Japan och Sverige, nåja i Japan är det närmast regel med nyval snarare än schemalagt val. Premiärministern försöker avläsa stämningen i riket och begär upplösning av parlamentets andra kammare, där de tunga besluten fastställs, när han anser läget optimalt för ett framgångsrikt val. Ett svenskt nyval, eller extra val som är den formella termen, är undantagslöst resultatet av ett fiasko. En svensk statsminister tvingas att utlysa nyval på grund av nederlag i riksdagen, inte för att han ser möjligheten att stärka sitt parti i samma församling.

Intressant notera är att i Sverige tar det fyra månader att administrera, medan det i Japan aldrig krävs mer än en månad, men så har de mer erfarenhet av plötsligt utlysta nyval. Tidningarna är mer eller mindre konstant fyllda med artiklar som spekulerar i när premiärministern har för avsikt att upplösa Diet som parlamentet kallas. Läs mer